Sundhed

De almene boliger har fokus på sundhed. Vi sætter fokus på temaet 'grøn omstilling' til Kommunalvalg 2021

Billede af KV21 Affald

På siden her kan du læse om vores fokus på sundhed omstilling og finde artikler, der kan gøre dig klogere på emnet. Hent pjecen som .pdf lige her.

Nationalt fokus på grøn omstilling:

● Der bor 1 million mennesker i de almene boliger
● Sundhedstilstanden generelt er lavere blandt almene beboere end blandt resten af befolkningen.
● Det gælder både ift. psykisk og fysisk sygdom.
● Store samfundsøkonomiske potentialer ved at mindske ulighed i sundhed blandt almene beboere.
● Alene ensomhed er estimeret til at koste samfundet 8 mia. kr. årligt.
● BL – Danmarks Almene Boliger er medunderskriver på appellen om en Folkesundhedslov.


Kommunalt fokus på grøn omstilling:

● Store økonomiske potentialer ved at fokuseresundhedsindsatser i de almene boligområder
● Eksempler på kommunale meromkostninger vedforskellige sygdomme pr. borger:
● KOL: 23.900 kr. pr. år
● Diabetes: 15.700 kr. pr. år
● Hjertesygdom:15.100 kr. pr. år.
● Mulighed for indgåelse af partnerskaber omkring fokuserede sundhedsindsatser sammen medboligorganisationerne og andre lokale aktører.


Almen fokus på grøn omstilling:

● Over en tredjedel af kontakter til psykiatrien er fra beboerne i almene boliger, selvom den almene befolkning kun huser 17 pct. af den samlede befolkning
● Vi har kendskab til målgruppen (beboerne) og har den lokale infrastruktur til at understøtte kommunale- og regionale indsatser.


Vi vil: 

● Have øget fokus på ulighed i sundhedblandt almene beboere
● Samarbejde med kommuner- og region omat mindske uligheden i sundhed
● Have fokus på fællesskab, sociale aktivitetersamt muligheder og ressourcer blandtbeboerne

Gode eksempler:

Kvarterhuset Aalborg: Sundheds- og Kvartershuset er et unikt samarbejde mellem Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening. I huset findes en bred vifte af sundhedstilbud. Læs mere her.

Lær at tackle: Mestringskurset LÆR AT TACKLE angst og depression har vist sig at være en god strategi til at nå udsatte borgere, hvis indsatsen
organiseres omkring det boligsociale arbejde. Læs mere her.

PDF Fil

Hent teksten om sundhed som .pdf

Download

Social ulighed i sundhed og sygdom

Med denne rapport sættes der fokus på social ulighed i sundhed: at sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt i samfundet. Læs mere her i rapporten fra SDU. 

BL's pulje til bekæmpelse af ensomhed

Vær Med!-puljens midler går til almene boligorganisationer i hele landet, der i partnerskab med det lokale foreningsliv, skal afvikle projekter, der modarbejder ensomhed under Covid19-pandemien. Læs mere her. 

“Nogle var nærmest i panik i starten”

I Københavns Nordvestkvarter har man uddannet ‘coronaguides.’ Hayat Ahmed og Stella Moro-Lin er nogle af de nye guider, der hjælper beboerne med at forstå retningslinjer og smitterisici og prøver at dæmpe frygten og ensomheden. Læs artiklen fra Fagbladet Boligen.

57 organisationer i appel: Danmark har brug for en folkesundhedslov

En bred kreds af samfundets centrale aktører sender nu en fælles appel til regeringen for at få en folkesundhedslov. BL - Danmarks Almene Boliger er med. Læs mere her.

Oprettelse: 12.01.2021 | Sidst opdateret: 28.04.2021

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her