Retfærdige affaldsgebyrer

De almene boliger har fokus på affald og affaldsgebyrer. Vi sætter fokus på temaet 'affald' til Kommunalvalg 2021

Billede af KV21 Colorgrade Affald

På siden her kan du læse om vores fokus på affald og affaldsgebyrer og finde artikler, der kan gøre dig klogere på emnet. Hent pjecen som .pdf lige her.

Nationalt fokus på affald:

● I EU er vedtaget, at der skal sorteres i 10 fraktioner.
● Det vil gavne miljøet og klimaet med mere genbrug.


Kommunalt fokus på affald: 

● Gebyrer for affald er meget forskellige mellem kommunerne.
● Taksterne skal være kostægte. Det er retfær­digt. Det tilskynder til de bedste løsninger.
● MEN takststrukturen varierer meget
mellem kommunerne.


Almen fokus på affald:

● Affaldsgebyrer slår direkte ud i husleje.
● Når ejendomsfunktionærer i boligområdet sikre central affaldshentning i boligområdet, så skal det også afspejles i affaldstaksten pr. husstand.
● Når ejendomsfunktionærer bringer storskrald fra husholdningerne til genbrugsstationen, så skal vi ikke mødes af dyre erhvervstakster.
● Almene husstand producerer i gennemsnit min­dre affald på grund af mange enlige og ældre.


Vi vil: 

● Affaldsgebyrer skal være kostægte.
● Rationel affaldsopsamling i almene bolig­områder skal føre til lavere affaldsgebyr.

Gode eksempler: 

Nordfyns kommune: Aftalt med kommunen, at ejendomsfunktionærer gratis kan aflevere beboernes affald på genbrugsstationen. Dermed er sikret ligestilling med beboere i andre boligformer.

Halsnæs kommune: Opkrævningen fra al­mene husstand til drift af genbrugsstationerne er uforholdsmæssig høj. Mange almene be­boere benytter ikke genbrugsstationerne. De har typisk ikke haveaffald. Der er dialog med kommunen om et mere retfærdigt takstsystem.


Høringssvar:

BL - Danmarks Almene Boliger har tidligere sendt et høringssvar om netop affald. Du kan læse BL's høringssvar om affald her

 

Hent teksten om affald som .pdf

Affaldsgebyrer: To boligorganisationer gik i kamp mod kommunen

Boligkontoret Danmark på Fyn og AAB Vejle har begge forsøgt at få kommunen til at sænke affaldsgebyrer. Læs om det lykkedes i artiklen her fra Fagbladet Boligen. 

Almene beboere betaler for parcelhuses affaldssortering

Selvom en ny affaldssortering i Fredensborg Kommune er langt billigere i almene boligområder end i parcelhuse, skal beboerne betale samme pris. Et fænomen, der kan sprede sig til andre kommuner. 

Læs artiklen fra Fagbladet Boligen her

Unge er markant dårligere til at sortere affald end ældre

De almene beboere vil gerne sortere affaldet men savner bedre vejledning og bedre løsninger til sorteringen i deres køkkener.

Læs artiklen her fra Fagbladet Boligen.

Sådan får du plads til at sortere affald

Affaldssortering er kommet for at blive, og det er nemt at være med. Men svært at få plads til i et lille køkken.

Læs artiklen fra Bo Godt her

Oprettelse: 22.03.2021 | Sidst opdateret: 27.04.2021

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her