Hjemløse

De almene boliger har fokus på hjemløshed. Vi sætter fokus på temaet 'grøn omstilling' til Kommunalvalg 2021

Billede af Sundhed1

På siden her kan du læse om vores fokus på hjemløshed og finde artikler, der kan gøre dig klogere på emnet. Hent pjecen som .pdf lige her.

Nationalt fokus på grøn omstilling:

● Ny national strategi for hjemløshed
● I 2019 blev registreret 6.431 hjemløse borgere i den seneste kortlægning fra VIVE.
● Der er hjemløse i alle dele af landet
● Hovedparten af hjemløse bor i de store byer. Alene i Københavns kommune er der registreret 1.442 hjemløse, hvilket svarer til 22,4 pct. af alle hjemløse. I Århus er andelen 11,7 pct.


Kommunalt fokus på grøn omstilling:

● VIVES optælling giver et overblik over antallet afhjemløse i den enkelte kommune. Antalletvarierer fra kommune til kommune
● I 94 kommuner er antallet af almenefamilieboliger med en husleje på under 3.500 kr.højere end antallet af hjemløse.
● Kommunerne kan tilbyde de hjemløse en godalmen bolig gennem boligsocialanvisning


Almen fokus på grøn omstilling:

● Almene boliger er den lokale hovedleverandører af de boliger, som skal bruges til at bekæmpe hjemløshed
● Almene boliger leverer boligløsninger sammen med kommunerne, som leverer social støtte og forebyggende indsatser
● Almene boliger tilbyder mulighed for at indgå i lokale fællesskaber i boligområderne

Vi vil: 

● Bekæmpe hjemløshed
● Sikre at alle kan få en god bolig
● Være hovedleverandør af passende billigeboliger til hjemløse i den nationale strategi
● Sikre at basalboliger indtænkes i den endelige aftale om billige boliger
● Basalboligerne skal bruges til de rigtige målgrupper; hjemløse eller andre økonomisk, meget udsatte personer

Gode eksempler:

Odense Kommune: Odense Kommune og alle de almene boligselskaber har givet en hjemløse-garanti til alle borgere. Boliggaranti lyder på, at hjemløse anvises en bolig inden 3 måneder og er vedtaget jan. 2019 og overholdes. I perioden 2011-2018 er det lykkedes parterne at reducere antallet hjemløse i Odense på 40 % gennem boligsocial anvisning og social støtte i boligen. Konkret har:
• 495 hjemløse fået anvist egen bolig
• 431 af de tidligere hjemløse er fastholdt i egen bolig (87 %)

Århus Kommune: Århus Kommune og alle de almene boligselskaber har pr. 1. marts 2020 vedtaget en boliggaranti for hjemløse
aarhusianere under 25 år. Unge aarhusianere i eller på kanten af hjemløshed får tilbud om en bolig og medfølgende social støtte hurtigst muligt og inden for seks måneder. I løbet af garantiens første leveår har 96 unge fået hjælp under garantien, som indebærer tilbud om bolig og medfølgende støtte. Af de 96 unge, der har været omfattet af garantien er de 84 unge kommet i egen bolig, mens 12 unge aktuelt modtager støtte, mens de
venter på et boligtilbud.

PDF Fil

Hent teksten om hjemløse som .pdf

Download

Et år med boliggaranti: Samarbejde og støtte får unge hjemløse i egen bolig

Den 1. marts 2020 trådte en ny boliggaranti for hjemløse aarhusianere under 25 år i kraft. I løbet af det første år har 96 unge fået hjælp under garantien, som indebærer tilbud om bolig og medfølgende støtte. Læs mere her.

Velfærdsekspert: Flere billige almene boliger er afgørende for sammenhængskraften i vores samfund

Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen mener, at kommunerne sover i timen ved ikke at bruge planlovens mulighed for at kræve, at 25 procent af al nybyggeri skal være almene boliger. Læs mere her. 

OECD: Betalelige boliger er nøglen til fremtidens boligpolitik

Tilgængelige og betalelige boliger er en udfordring over hele EU. Europæisk Housing Europe-konference satte fokus på ulighed og de muligheder, vi sammen har for at sikre en bæredygtig boligmasse for alle. Læs mere her. 

Oprettelse: 12.01.2021 | Sidst opdateret: 28.04.2021

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her