FN's Verdensmål

De almene boliger har fokus på FN's Verdensmål. Vi sætter fokus på temaet 'FN's Verdensmål' til Kommunalvalg 2021

På siden her kan du læse om vores fokus på FN's Verdensmål og finde artikler, der kan gøre dig klogere på emnet. Hent pjecen som .pdf lige her.

Nationalt fokus på FN's Verdensmål:

● Der bor 1 million mennesker i de almene boliger i alle 98 kommuner.
● Hvert år kortlægges de almene boligers bidrag til verdensmålene i Vores Bidrag.
● Over halvdelen af de almene boligorganisationer har drøftet eller anvender FN’s verdensmål i deres arbejde.
● Almene boliger udgør hver femte bolig i Danmark. Landsbyggefonden støtter gennemgribende renoveringer af de almene boliger. Den støtte, der
er bevilget i 2020 betyder alene, at ca. 20.000 almene ældre boliger løftes op til en moderne energistandard. Sigtet er arme og CO2-besparelser på 30-40 pct.


Kommunalt fokus på FN's Verdensmål: 

● En KL-analyse fra 2018, at 90 pct. af kommunerne er enten i gang eller vil gerne i gang med verdensmålene. 
● Af analysen fremgår, at en mange af kommunerne siger det er svært at få hul på udfordringen.
● Verdensmålene er et stærkt redskab til at gå i dialog med lokalsamfundet.
● Kommunerne er en central spiller, hvis Danmark skal nå sine forpligtelser ift. verdensmålene.

Alment fokus på FN's Verdensmål: 

● Den almene sektor arbejder strategisk med verdensmålene
● Verdensmålene er omdrejningspunktet for en bæredygtig byudvikling for unge, familier, ældre, personer med tilgængelighedsbehov, hjemløse og andre sårbare.
● Verdensmål 11 om bæredygtige byer er særligt relevante for de almene boliger og trækker tråde til en lang række andre verdensmål.
● Renovering af almene boliger er et vigtigt bidrag i den grønne omstilling.


Vi vil: 

● Indgå strategiske samarbejde med kommunerne om mere bæredygtighed socialt, økonomisk og miljømæssigt.
● Bidrage til at gøre verdensmålene for hverdagsmål for de almene beboere.

Gode eksempler: 

BL1. kreds og Frederiksberg Kommune samarbejder om FN Verdensmål. Aftalen løber fra 2020-2024, hvor parterne forpligter sig til at samarbejde om bæredygtig byudvikling og FN’s Verdensmål.

Tanken er, at set fra et byudviklingsperspektiv, bidrager de almene boliger til en blandet by og til Frederiksberg Kommunes strategiske mål om ”at skabe plads til alle”. Aftaleparterne er enige om, at Frederiksberg skal være en social bæredygtig by, der kan inkludere og styrke alle borgere. Afsættet er udlejning, anvisning og FN’s Verdensmål.

PDF Fil

Hent teksten om FN's Verdensmål som .pdf

Download

Verdensmål er også vores mål

Der er der mange sammenfald mellem Verdensmålene og boligorganisationernes arbejde med at skabe gode livsforhold for beboerne i de almene boliger. Derfor er det naturligt, at de almene boligorganisationer har taget denne dagsorden til sig. Læs mere her. 

Kommunalvalg gør ”Vores Bidrag” endnu mere aktuel

Boligorganisationer kan få en rapport over deres eget bidrag til Verdensmålene. Det er nyttigt blandt andet op til efterårets kommunalvalg. Læs mere her.

Boligselskab: FN’s Verdensmål giver os resultater i lokalpolitik

Vallensbæk Boligselskab bruger Vores Bidrag i samarbejdet med kommunen. Boligselskabet oplever, at verdensmål kan være et ekstra argument, når en boligorganisation ønsker et samarbejde med en kommune. Få 4 råd før kommunalvalget. Læs mere her. 

Almene åretag mod FN’s Verdensmål

Gennem de senste år er det blevet belyst, hvordan renoveringer i den almene sektor kan bidrage til rejsen mod FN's verdensmål. Læs mere her.

Ny byggepolitik oversætter FN’s Verdensmål til handling

Krav om bæredygtighed spiller en stadig større rolle, når Domea.dk sammen med sine kunder bygger nyt eller renoverer. Det er også tydeligt at se i den nyligt opdaterede byggepolitik - Mennesker før mursten, som tager direkte afsæt i FN’s Verdensmål, når grundlaget for kommende byggerier skal udvikles. Læs mere her. 

Søger du bolig? - Klik her