Demokrati og frivillighed

De almene boliger har fokus på demokrati og frivillighed. Vi sætter fokus på temaet 'demokrati og frivillighed' til Kommunalvalg 2021

På siden her kan du læse om vores fokus på demokrati og frivillighed og finde artikler, der kan gøre dig klogere på emnet. Hent pjecen som .pdf lige her.

Nationalt fokus på demokrati og frivillighed:

● Der bor 1 million mennesker i de almene boliger
● Der er ca. 700.000 stemmeberettigede borgere i den almene boliger.
● Beboerdemokratiet er en af hjørnestenene i det
danske foreningsdemokrati.
● 1 million beboere og 11.000 medarbejdere udgør tilsammen en menneskelig infrastruktur, som kan rykke når det er nødvendigt – fleksibelt, effektivt og helt lokalt.
● Værdien af det frivillige arbejde i den almene boligsektor er 10 mia. kr.


Kommunalt fokus på demokrati og frivillighed:

● 37 pct. af de almene beboere har engageret sig i frivilligt arbejde det seneste år.
● 144 timer om året bruger den engagerede almene beboer på frivilligt arbejde
● Kommunen kan med fordel tænke den store og engagerede beboergruppe ind som en ressource i kommunens arbejde. Fx ift. kommunal borgerinddragelse på velfærdsområdet.
● Beboerdemokratiet er en oplagt læringsplatform for børn og unge i boligområderne.


Almen fokus på demokrati og frivillighed:

● Den almene sektor har stor viden i brugerinddragelse på en lang række områder. Fx i forbindelse med omfattende renoverings- og byfornyelsesprojekter eller sociale indsatser.
● Oplagt at inddrage den almene sektors erfaringer omkring demokratisk deltagelse og viden om demokratiet.
● Den almene sektor kan styrke, understøtte og strukturere det frivillige engagement
● Med kommunerne kan vi sætte fokus på inddragelse – også af dem, som står uden for eller på kanten af den demokratiske deltagelse.


Vi vil: 

● Øge den løbende, demokratiske samtale mellem lokalpolitikerne og de almene beboere.
● Styrke inddragelsen af det frivillige engagement i det kommunale arbejde – også ift. akutte situationer som fx corona
● Samarbejde med kommunerne om at styrke viden om demokratiet og demokratisk deltagelse

Gode eksempler: 

Coronakrisen: Et udstillingsvindue for den almene sektors samfundssind og handlekraft. Den store indsats i de almene boligområder har givet genlyd blandt beslutningstagere, myndigheder og samarbejdspartnere, og der er med stor anerkendelse blevet kigget på den almene sektors organisering, struktur, samfundssind og handlekraft.


Genbrug giver beboere råd til mere: I Genbrugsstedet i Håndværkerparken bidrager beboernes genbrug til fællesskab, pengepung og miljø. arbejdsdage. Her afleverer man alt det, som ikke længere bliver brugt, men som er for godt til at blive smidt ud. 15-20 frivillige holder stedet kørende gennem møder, vagtplaner.

Jagten på fællesskabet - Samarbejde med DAC og Realdania om undervisningsforløb til folkeskoleklasse om demokrati og fællesskab. Forløbet kobler det populære computerspil Minecraft med undervisning i beboerdemokrati, arkitektur og fællesskab i almene boligområder. Læs mere her.

 

PDF Fil

Hent teksten om demokrati og frivillighed som .pdf

Download

Kender du Demokratinet.dk

 

Børnedemokrati

Børnedemokrati handler om, at det enkelte barn har størst mulig indflydelse på eget liv i boligområdet. Lær om børnedemokrati her.

Opgavegrupper i 3B

Opgavegrupper er en nyere arbejdsform i 3B, der består af beboere, medlemmer i organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelser samt ansatte i 3B. Lær mere her. 

Frivillighed i den almene sektor

Det frivillige lokale beboerengagement er med til at skabe stærke og sunde boligområder med stor sammenhængs- og handlekraft. Jo flere beboere, der engagerer sig, jo stærkere står de positive fællesskaber. Finder du eksempler og fakta om det frivillige beboerengagement her. 

Søger du bolig? - Klik her