Boligforsyning

De almene boliger har fokus på boligforsyning. Vi sætter fokus på temaet 'boligforsyning' til Kommunalvalg 2021

På siden her kan du læse om vores fokus på boligforsyning og finde artikler, der kan gøre dig klogere på emnet. Hent pjecen som .pdf lige her.

Nationalt fokus på boligforsyning:

● Urbanisering – flere flytter til byerne.
● En stor stigende andel af ældre i fremtiden.
● Ændrede familiestrukturer. Flere enlige, færre par, større behov for fællesskaber.


Kommunalt fokus på boligforsyning: 

● Urbanisering – flere flytter til byerne.
● En stor stigende andel af ældre i fremtiden.
● Ændrede familiestrukturer. Flere enlige, færre par, større behov for fællesskaber.


Almen fokus på boligforsyning:

● Byudvikling former fremtiden.Befolkningsudviklingen skal være rettesnoren.
● Blandet og inkluderende byer er målet. Påtværs af indkomster og generationer.
● Almene boliger er en naturlig del af nyebydele. Kommunen tager stilling til behovet foralmene boliger i deres byplanlægning, både i byen og i oplandet.


Vi vil: 

● Bidrage til de kommunale boligstrategier. Målet er bæredygtige byer og lokalsamfund– også på sigt.
● Bidrage med større viden om planlovskravet og hvordan det kan benyttes til at fremme kommunaludvikling.
● Belyse værdien af almene boliger lokalt.

Gode eksempler: 

Vejle Kommune: I 2019 godkendte Vejle Kommune en boligstrategi, hvori den almene boligsektor tydelig var beskrevet. Boligstrategien gik under titlen ’Resilient Boligudvikling’. Resiliensen afspejles blandt andet i målet om at udvikle boligmassen ud fra et dokumenteret behov, men samtidig at skabe nogle brede udbud. For de almene boliger gælder, at der vil blive tilført grundkapital ud fra en vurdering af behov.

Køge: Køge er en kommune i vækst og den vækst imødekommes med en blanding af boligformer. Borgmester Marie Stærke (A) udtalte til Fagbladet Boligen (10. januar 2021) "For mig er det en fuldkommen selvfølge, at der skal bygges almene boliger, og at de skal være en del af udbuddet af boliger på linje med parcelhuse, ejerlejligheder og ungdomsboliger." Dette ønske afspejles i almene kvoter, og med ønsket om, at man også fremadrettet arbejder mere strategisk med nybyggeri af almene boliger – i Køge og generelt.

PDF Fil

Hent teksten om boligforsyning som .pdf

Download

Paneldebat: Sådan løser vi boligudfordringerne for fremtidens ældre

BL har sat skarpt på fremtidens boformer og boligbehov. Hvordan sikrer vi flere boliger, som passer til et langt livsforløb og mange forskellige behov? Ved en konference hos BL den 9. juni 2021 tog politikere og ældreorganisationerne et kig på det og gav deres bud på nogle mulige løsninger. Deltagerne i panelet var Bjarne Hastrup, Direktør i Ældresagen, Palle Smed, Direktør i Faglige Seniorer, Birgitte Vind, Ældreordfører i Socialdemokratiet, Heidi Bank, Boligordfører i Venstre, Bent Madsen, Direktør i BL. Ordstyrer var Eva Seyfert fra BL.

Her kan du se debatten

 

BL: Simple renoveringer kan sætte turbo på de ældrevenlige almene boliger

Seniorbofællesskaber er nødvendige, men almene boliger er en afgørende del af løsningen på udfordringen med ældres boligbehov. Læs indlæg fra cheføkonom Solveig Råberg Tingey fra BL her.

Danskerne vil mikse almene boliger med ejerboliger

73 procent er tilhængere af et krav om, at en bestemt andel af nybyggede boliger skal være almene. Det viser en undersøgelse, som EjendomsWatch har lavet. Læs artiklen her. 

Borgmester: Blandede byer er stærke byer

Byplanlægning og boligpolitik skal højt på dagsordenen op til kommunalvalget i 2021, mener Køges borgmester, der selv er vokset op i alment boligbyggeri. Læs mere her.

BL: Vi kan skaffe billige boliger og gøre byerne mere blandede

De almene boligers organisation, BL, spiller ud med et forslag til en ny type boliger – kaldet ”Basalboliger”. Boligen er billig med lav husleje. Formål: at den kan betales af dem med de laveste indkomster. Byerne skal være blandede og for alle. Læs mere her. 

Søger du bolig? - Klik her