Danmarkskort: Hjemløse og almene boliger

Antal hjemløse fordelt på kommuner

I 2019 blev der registreret 6.431 hjemløse borgere. Det viser den seneste kortlægning fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
 
Hovedparten af hjemløse bor i de store byer. Alene i Københavns kommune er der registreret 1.442 hjemløse, hvilket svarer til 22,4 pct. af alle hjemløse. I Århus er andelen 11,7 pct. 
 
Holdes antallet af hjemløse op i mod indbyggertallet, findes de højeste andele hjemløse i og omkring de store byer. 
 
I 94 kommuner er antallet af almene familieboliger med en husleje på under 3.500 kr. højere end antallet af hjemløse.  
Læs også: Hvad er en almen bolig?


Kilde: Hjemløsetællingen 2019, VIVE, Danmarks Statistik, Landsbyggefondens Huslejeregister og BL's egne beregninger. 

PDF Fil

Fakta om hjemløse og almene boliger

Download

Søger du bolig? - Klik her