Danmarkskort: Hjemløse og almene boliger

Antal hjemløse fordelt på kommuner og alder

Ved den seneste hjemløsetælling i 2022 blev der registreret 5.789 hjemløse borgere. Hjemløsheden i Danmark er således faldet ti procent de seneste tre år. Det viser den seneste kortlægning fra VIVEDet national Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

 

Hovedparten af hjemløse bor i de store byer. Alene i Københavns kommune er der registreret 1.370 hjemløse, hvilket svarer til 23,7 pct. af alle hjemløse. I Aarhus er andelen 8,8 pct.

 

Holdes antallet af hjemløse op i mod indbyggertallet, findes de højeste andele hjemløse i og omkring de store byer og på Sydsjælland.

Læs også: Hvad er en almen bolig?

Hvis man sammeligner med resultater af kortlægningen for tre år siden, er faldet i antallet af hjemløse særligt kraftigt blandt 18-24-årige - et fald på 27 pct. siden 2019.

 


Kilde: Hjemløshed i Danmark 2022VIVE.

 

Den typiske hjemløses maksimale betalingsevne i forhold til husleje ligger jf. VIVE på 3.500 kr. Antallet af almene familieboliger med en husleje på under 3.500 kr. er højere end eller lig med antallet af hjemløse i 92 danske kommuner.

 

BL har hertil beregnet, at hvis kommunerne konsekvent benytter sig af muligheden for at anvise kommunens hjemløse til ledige almene familieboliger med en husleje på under 3.500 kr., så kunne der, inden for en overskuelig årrække, skaffes tag over hovedet til alle hjemløse i de fleste kommuner. I og omkring Hovedstaden er der dog relativt mange hjemløse og relativt få almene boliger, som frigives til udlejning hvert år. Hertil ligger nogle af de betalelige boliger i Hovedstaden i parallelsamfunds- og udsatte områder, som vanskelliggør anvisninger af hjemløse til de boliger.

 

Figurer nedenfor viser, hvor hurtigt det nuværende antal hjemløse i hver kommune ville få en bolig, hvis kommunerne anviste hjemløse til hhv. 25 og 50 pct. af de almene familieboliger, der udlejes pr. år.

 

Kilde:  BL´s egne beregninger på baggrund af VIVE (2022) og Landsbyggefonden (2023).

 

Fil

Fakta om hjemløse og almene boliger

Download

Søger du bolig? - Klik her