Case: Sådan løses ungdomshjemløshed i Aarhus

Kommune:

Aarhus Kommune

Antal hjemløse i 2022:

 

507

Boligorganisationer:

17 boligorganisationer, hvoraf de største er Arbejdernes Andels Boligforening, Brabrand Boligforening, Boligkontoret Århus, ALBOA m.fl.

Boliggaranti for unge hjemløse 

Målsætninger:

Fokus for ordningen er at skabe mulighed for at den unge kan få tag over hovedet. Med Housing First princippet arbejdes der efter at skabe en god base for den unge. Man kan i denne ordning kun få tilbudt en bolig, hvis man samtidig tager imod støtte. Derfor er et andet primære mål at understøtte den unge i en grad så han eller hun ikke falder tilbage i hjemløshed. Altså skal denne boligsituation gerne blive en succes.

Indsatser:

Boliggarantien gælder for samme personkreds, som kan få anvist bolig gennem Den Sociale Boligtildeling i Aarhus.

 

· Borgere som er i akut boligmangel (defineret som ”værende uden tag over hovedet”), eller som indenfor kortere tid vil miste sin bolig (tidlig indsats)

· Hvor det sandsynliggøres, at borgeren ikke kan fremskaffe bolig på egen hånd.

· Hvor Aarhus Kommune, i henhold til social lovgivning, er handlekommune, samt at der af handleplanen fremgår, at borgere skal have bolig i Aarhus Kommune.

· Borgeren har en forpligtigelse til selv at være aktiv omkring løsning af sit boligproblem.

 

Herudover gælder:

 

· Garantien er gældende for borgere under 25 år. Det vil sige, at borgeren ved godkendelse af akut boligansøgning skal være under 25 år.

· For at blive omfattet af boliggarantien, skal den unge sige ja tak til tilbud om støtte. Unge, som ikke ønsker at modtage støtte, ansøger om bolig via DSB på almindelige vilkår. 

· Boliggarantien omfatter både aktivitetsparate og uddannelsesparate unge.

· Der skal arbejdes tæt sammen med beskæftigelsesrettede indsatser.

· Den unge skal kunne bo i en almen ungdomsbolig.

 

Resultater efter 1 år:

Pr. 1. marts 2021 er i alt 96 unge omfattet af boliggarantien. Tallet er højt i lyset af corona-situationen.

 

Oprettelse: 07.09.2021 | Sidst opdateret: 02.09.2022

Sideansvarlig: Mette Tams

Søger du bolig? - Klik her