Case: Sådan løses hjemløshed i Odense

Kommune:

Odense Kommune

Antal hjemløse i 2022:

117

Boligorganisationer:

15 boligorganisationer, hvoraf de største er Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab, Arbejdernes Boligforening, Boligforeningen Kristiansdal, Odense Boligselskab, m.fl.

Antal familieboliger på under 3.500 kr. i 2021:

Anvisn. el. udlejn.

1.825 boliger

 

326 boliger

 

Fælles løsningsmodeller

Målsætninger:

I Odense arbejder vi for, at alle udsatte skal have et godt liv.

Det betyder at Odense skal være en by med plads til alle. En by hvor alle føler sig trygge. En by hvor alle skal have et godt og trygt hjem.

At borgere i udsatte positioner kan få deres egen bolig og fastholde den.

Indsatser:

Housing First, Den kommunale boligformidling, Boliggaranti til hjemløse, Netværk i boligområder, Når naboskabet bliver svært, Forebyggelse af fogedudsættelser.

 

Brug af boligordninger

Skæve boliger:

Pt. 7 boliger midlertidigt almennyttigt byggeri indtil 2021, ikke sikkert at kommune fortsat har behov for skæve boliger.

Udslusningsboliger

Idet der arbejdes ud fra Housing First, er der som udgangspunkt ikke behov for udslusningsboliger.

Startboliger

Idet det har været muligt at skaffe tilstrækkeligt antal ordinære boliger til Housing First, og direkte boligplacering, har man vurderet der ikke er behov for startboliger.

Inklusionsboliger

Idet det har været muligt at skaffe tilstrækkeligt antal ordinære boliger til Housing First, og direkte boligplacering, har man vurderet der ikke er behov for inklusionsboliger.

Deleboliger/Co-Living

Idet det har været muligt at skaffe tilstrækkeligt antal ordinære boliger til Housing First, og direkte boligplacering, har man vurderet der ikke er behov for deleboliger.

 

Udfordringer:

Færre tilgængelige billige boliger grundet bl.a. renovering samt ghettopakke.

At borgere på offentlig ydelse ikke altid, grundet særlige forhold i lovgivning, har råd til egen bolig.

Fastholde fælles fokus både internt i kommunen men også i samarbejde med boligorganisationer m.fl. på Housing First.

Resultater:

En reduktion af antallet hjemløse i Odense på 40 % de sidste 10 år

I perioden 2011-2018: 

•       495 hjemløse har fået anvist egen bolig

•       I dag har 431 stadig deres egen bolig (87 %)

 

Boliggaranti på, at hjemløse anvises en bolig inden 3 måneder, vedtaget jan. 2019, er pr. 1.11.19 overholdt.

Word Dokument

Udfyld eget skema

Download

Søger du bolig? - Klik her