Case: Sådan løses hjemløshed i Aalborg

Kommune:

Aalborg Kommune

Antal hjemløse i 2022:

291

Boligorganisationer:

20 boligorganisationer, hvoraf de største er: Himmerland Boligforening, Alabu Bolig, Lejerbo Aalborg, Plus Bolig, Hasseris Boligselskab, Nørresundby Boligselskab, Sundby-Hvorup Boligselskab, Vivabolig

Antal familieboliger på under 3.500 kr. i 2021:

Anvisn. el. udlejn.

2.248 boliger

 

354 boliger

 

Fælles løsningsmodeller

Målsætninger:

Aalborg Kommune har i kommunens mål- og strategiprogram som mål­sætning, at antallet af ophold efter SEL §110 (ophold på herberger og forsorgshjem) i 2018 skal nedbringes til 2015-niveau (83 helårspersoner).

 

Kommunen ønsker at afdække nye veje til at reducere antallet af hjemløse i Aalborg. Det indebærer bl.a., at der tidligt i et indsatsforløb skal etableres en permanent boligløsning, samtidig med, at borgere gives den nødvendige individuelle bostøtte til at kunne få dagligdagen til at fungere således, at de undgår at miste boligen igen.

 

Det unikke i modellen er samarbejdet mellem de mange forskellige enheder, der følger borgerne tæt, og kender alle borgere godt. Der er stor fokus på at adskille grupperne, så unge hjemløse ikke blandes med de ældre hjemløse borgere, der kan have en livsstil og eventuelt misbrugs­problemer, der kan have skadelig afsmitning på de unge hjemløse.

 

Kommunen gør brug af den boligsociale anvisning 27 pct. (af 25%-reglen).

Indsatser:

-      Forebyggende og opsøgende arbejde (SEL § 99)

-      Rådgivning og behandling, krisecenter, ungerådgivning mv. (Diverse SEL)

-      Boligplacering (ABL § 59, 105, SEL 85, 107, 108, 110, 163a).

-      Væresteder (SEL 104)

-      Samarbejde med frivillige organisationer, herunder aktivering

-      Samarbejde med private udlejere

-       

 

Brug af boligordninger

Skæve boliger:

Tilsagn om 20 ekstra såkaldte skæve boliger i år 2019.

Udslusningsboliger

[Afventer oplysninger]

Startboliger

7 startboliger etableret i Aalborg. 

 

Inklusionsboliger

Anvendes ikke

 

Deleboliger/
Co-Living

Etablering af 10 kollegieboliger til unge mødre.

 

I øvrigt

Billige almene boliger som resultat af puljen på 640 mio. kr. (maj 2016) til husning af flygtningen. Aalborg Kommune får anvisningsret til 176 af disse boliger. Det er endnu ikke aftalt, hvor stor en %-del Aalborg Kommune kan anvende.

 

Udfordringer:

Vi er udfordret af, at størstedelen af boligansøgerne er ”ressourcesvage” og efterspørger billige boliger. De billige boliger er beliggende i få boligområder. Det stiller store krav til, at beboersammensætningen holdes i balance her.

 

Resultater:

[Afventer oplysninger]

 

 

Word Dokument

Udfyld eget skema

Download

Søger du bolig? - Klik her