Hjemløs

Hjemløshed

Almene boliger til hjemløse


Almene boliger er centrale i bekæmpelsen af hjemløshed. Vi tilbyder en lang række forskellige boligformer, der bliver hjem til tidligere hjemløse. I samarbejde med kommuner finder vi lokalt løsninger, der sikrer boliger til alle – også de borgere som har svært ved at finde fodfæste i en egen bolig.

Her på siden præsenteres viden om almene boliger, hjemløshed og de gode lokale løsninger. Find fakta om hjemløshed og almene boliger i netop din kommune, og få inspiration til gode løsninger fra andre steder af landet.  

Tabel. Boligordninger, der løser hjemløshed

Ordning

Beskrivelse

Skæve boliger

Permanente små et- eller to-rums familieboliger med social vicevært tilknyttet. Tilskud fra boligministeriet til etablering på 500.000 kr. pr. bolig. Der kan tillige gives tilskud fra ministeriet til at lønne til social vicevært i op til 3 år. Der ydes normalt ikke støtte til projekter med over 15 boliger. Kommunen kan yde yderligere tilskud til etablering af boligerne

 

For ansøgning til ministeriet se her: Vejledning om tilskud til skæve boliger | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Skæve boliger | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

 

Almenboligloven § 149 a + bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar 2020.

 

Se mere om boligtypen og forslag til aftaletekst mellem kommunen og boligorganisationen her: Andre boligtyper (bl.dk)

Udslusningsboliger

Udslusningsboliger er boliger med midlertidigt huslejetilskud, for personer, der har særlige sociale problemer og brug for hjælp til at få og fastholde en bolig. Beboere fra herberger, krisecentre og andre midlertidige botilbud er særligt nævnt som målgrupper.  Udslusningsperioden med tilskud er som udgangspunkt 2 år med mulighed for forlængelse i op til en samlet periode på højst 5 år. En række lejerrettigheder er begrænsede i udslusningsperioden. Ved udløb af tilskudsperioden fortsættere beboeren i lejemålet på ordinære vilkår.

 

Udslusningsboliger kan oprettes i familieboliger, i ungdomsboliger, hvis den anviste beboer er i målgruppen for ungdomsboliger og i ældreboliger, hvis der er udlejningsvanskeligheder.

 

Huslejetilskuddet finansieres af kommunen.

 

Almenboligloven § 63.

 

Se mere om boligtypen og udkast til aftaletekst og drejebog for samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer her: Andre boligtyper (bl.dk)

Inklusionsboliger

Inklusionsboliger kan oprettes på midlertidig lejekontrakt i familieboliger. Målgruppen er personer, der er psykisk og socialt sårbare. Staten giver tilskud til husleje og opfølgende støtte i en 2-årig periode, hvorefter boligen skal fraflyttes. Finansieringen sker via satspuljemidler.

 

Der blev 2022 udbudt en ny pulje til inklusionsboliger på 14 mio. kr., som blev tildelt to nye projekter.

 

Læs mere her: Inklusionsboliger | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

 

Almenboligloven § 62 a, vejledning nr. 9305 af 21. marts 2017 om inklusionsboliger.

 

Se mere om boligtypen her: Andre boligtyper (bl.dk)

Startboliger

Midlertidige ungdomsboliger målrettet 18-24-årige med særlige behov for bostøtte. Der er tilknyttet en social vicevært. Finansiering via satspuljemidler.

 

Puljen er udløbet, og der er pt. ikke afsat nye midler.

 

Læs mere og se, hvor der er startboliger her: Startboliger | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

 

Almenboligloven § 101a, stk. 1, vejledning nr. 69 af 10. september 2012 om startboliger for unge.

 

Se mere om boligtypen her: Andre boligtyper (bl.dk)

Deleboliger (Co-living/kollektive bofællesskaber)


Almen familiebolig delt mellem flere lejere. Den enkelte beboer får lejekontrakt på et værelse, men deler køkken og bad med de øvrige beboere.  Der skal ske særlig brandsikring af boligen forud for indflytning, hvilket kommunen finansierer.

 

Almenboligloven §3, stk. 2-4, vejledning nr. 9405 af 10. maj 2016 om kollektive bofællesskaber i almene familieboliger.

Tilskud til permanent nedsættelse af huslejen fra Fonden for blandede byer

I Fonden for blandede byer er der afsat 900 mio. kr. til tilskud til etablering af familieboliger, der anvises til beboere med lav betalingsevne og akut boligbehov, herunder hjemløse. Der kan ydes et tilskud på 400.000 kr. pr. bolig.

 

Midlerne blev fordelt ud fra antallet af hjemløse på landsplan og antallet af billige boliger i kommunen. Det var en forudsætning for tildeling af midlerne, at kommunen udarbejdede en plan til bekæmpelse af hjemløshed, herunder en plan for indgåelse af en aftale om anvisning med de almene boligorganisationer.

 

Læs mere her: 

Pulje for etablering af særlige billige almene familieboliger | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

 

Almenboligloven § 98 e og bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne. 

Tilskud til midlertidige nedsættelse af huslejen Fonden for blandede byer

I Fonden for blandede byer blev der afsat 150 mio. kr. til midlertidig nedsættelse af huslejen til fordel for hjemløse. Midlerne blev fordelt ud fra antallet af hjemløse på landsplan. Det er en forudsætning for tildeling af midlerne, at kommunen udarbejder en plan til bekæmpelse af hjemløshed, herunder en plan for indgåelse af en aftale om anvisning med de almene boligorganisationer.

 

Læs mere her: 

Pulje: Nedsættelse af husleje i almene familieboliger | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

 

Almenboligloven § 98f og bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne.

 

Se mere om ordningen og udkast til aftaletekst og drejebog for samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer her: Andre boligtyper (bl.dk)

 

 


Søger du bolig? - Klik her