Hjemløs

Hjemløshed

Almene boliger til hjemløse


Almene boliger er centrale i bekæmpelsen af hjemløshed. Vi tilbyder en lang række forskellige boligformer, der bliver hjem til tidligere hjemløse. I samarbejde med kommuner finder vi lokalt løsninger, der sikrer boliger til alle – også de borgere som har svært ved at finde fodfæste i en egen bolig.

Her på siden præsenteres viden om almene boliger, hjemløshed og de gode lokale løsninger. Find fakta om hjemløshed og almene boliger i netop din kommune, og få inspiration til gode løsninger fra andre steder af landet.

Del gerne egne erfaringer ved at udfylde skabelonen for, hvordan hjemløshed løses hos jer, så lægger vi jeres løsninger på hjemmesiden til inspiration og videndeling.  

Tabel. Boligordninger, der løser hjemløshed

Ordning

Beskrivelse

Skæve boliger

Permanente boliger, små et- eller to-rums boliger med social vicevært tilknyttet. Tilskud gives til kommune på 400.000 kr. pr. bolig.

Almenboligloven §149 a + bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2009

Udslusningsboliger

Midlertidige familieboliger med huslejetilskud særligt målrettet borgere fra herberg §110 eller §107 tilbud mm. Overgangsperioden er på højest 2 år. Mulighed for overtagelse af bolig ved tilskudsperiodens udløb mod betaling af fuld leje.

 

Almenboligloven §63

Inklusionsboliger

Midlertidige familieboliger til psykisk og socialt sårbare. Staten giver tilskud til husleje og opfølgende støtte i en 2-årig periode, hvorefter boligen skal fraflyttes.Finansiering via satspuljemidler.

 

Almenboligloven §62a

Startboliger

Midlertidige ungdomsboliger målrettet 18-24-årige med særlige behov for bostøtte. Der er tilknyttet en social vicevært. Finansiering via satspuljemidler.

 

Almenboligloven §101a, stk. 1

Deleboliger (Co-living)


Almen familiebolig delt mellem flere lejere. Lejekontrakt på værelse, deler køkken og bad, særlig kommunal visitation og kommunal støtte i forhold til boligerne. 

 

Almenboligloven §3, stk. 2-4

Et koncept udviklet i samarbejde mellem Frederiksberg Forenede Boligselskaber og Frederiksberg Kommune til at løse hjemløshedsproblemstillinger.

 

 

PDF Fil

Fakta om hjemløse og almene boliger

Download

Søger du bolig? - Klik her