Hjemløs

Hjemløshed

Almene boliger til hjemløse


Almene boliger er centrale i bekæmpelsen af hjemløshed. Vi tilbyder en lang række forskellige boligformer, der bliver hjem til tidligere hjemløse. I samarbejde med kommuner finder vi lokalt løsninger, der sikrer boliger til alle – også de borgere som har svært ved at finde fodfæste i en egen bolig.

Her på siden præsenteres viden om almene boliger, hjemløshed og de gode lokale løsninger. Find fakta om hjemløshed og almene boliger i netop din kommune, og få inspiration til gode løsninger fra andre steder af landet.

Del gerne egne erfaringer ved at udfylde skabelonen for, hvordan hjemløshed løses hos jer, så lægger vi jeres løsninger på hjemmesiden til inspiration og videndeling.  

Tabel. Boligordninger, der løser hjemløshed

Ordning

Beskrivelse

Skæve boliger

Permanente små et- eller to-rums familieboliger med social vicevært tilknyttet. Tilskud fra boligministeriet til etablering på 500.000 kr. pr. bolig. Der kan tillige gives tilskud fra ministeriet til at lønne til social vicevært i op til 3 år. Der ydes normalt ikke støtte til projekter med over 15 boliger. Kommunen kan yde yderligere tilskud til etablering af boligerne

 

For ansøgning til ministeriet se her: Tilskud til skæve boliger (bpst.dk)

 

Almenboligloven §149 a + bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar 2020.

Udslusningsboliger

Familieboliger med midlertidigt huslejetilskud, som pt. er særligt målrettet borgere, der udsluses fra herberg §110 eller §107 tilbud mm. Udslusningsperioden med tilskud er pt. på højest 2 år. En række lejerrettigheder er begrænsede i udslusningsperioden. Ved udløb af tilskudsperioden fortsættere beboeren i lejemålet på ordinære vilkår.

Der har i sommeren 2022 været lovforslag i høring, som udvider målgruppen for udslusningsboliger, forlænger udslusningsperioden og giver mulighed for også at benytte ungdomsboliger og ældreboliger i ordningen.

 

Huslejetilskuddet finansieres af kommunen.

 

Almenboligloven §63.

Inklusionsboliger

Midlertidige familieboliger til psykisk og socialt sårbare. Staten giver tilskud til husleje og opfølgende støtte i en 2-årig periode, hvorefter boligen skal fraflyttes. Finansiering via satspuljemidler.

 

Der er i 2022 udbudt en ny pulje til inklusionsboliger på 14 mio. kr., som kan søges frem til 1. december 2022: Inklusionsboliger (bpst.dk)

 

Almenboligloven §62a, vejledning nr. 9305 af 21. marts 2017 om inklusionsboliger.

Startboliger

Midlertidige ungdomsboliger målrettet 18-24-årige med særlige behov for bostøtte. Der er tilknyttet en social vicevært. Finansiering via satspuljemidler.

 

Puljen er udløbet, og der er pt. ikke afsat nye midler.

 

Almenboligloven §101a, stk. 1, vejledning nr. 69 af 10. september 2012 om startboliger for unge.

Deleboliger (Co-living)


Almen familiebolig delt mellem flere lejere. Den enektel får lejekontrakt på værelse, men deler køkken og bad med de øvrige beboere.  Der skal ske særlig brandsikring af boligen forud for indflytning, hvilket kommunen finansierer.

 

Almenboligloven §3, stk. 2-4, vejledning nr. 9405 af 10. maj 2016 om kollektive bofællesskaber i almene familieboliger.

Tilskud til permanent nedsættelse af huslejen fra Fonden for blandede byer

I Fonden for blandede byer er der afsat 900 mio kr. til tilskud til etablering af familieboliger, der anvises til beboere med lav betalingsevne og akut boligbehov, herunder hjemløse. Der kan ydes et tilskud på 400.000 kr. pr. bolig.

 

Midlerne fordeles ud fra antallet af hjemløse på landsplan og antallet af billige boliger i kommunen. Det er en forudsætning for tildeling af midlerne, at kommunen udarbejder en plan til bekæmpelse af hjemløshed, herunder en plan for indgåelse af en aftale om anvisning med de almene boligorganisationer.

 

Ansøgningsfrist: 30. november 2022

 

Almenboligloven § 98e og bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne.

Tilskud til midlertidige nedsættelse af huslejen Fonden for blandede byer

I Fonden for blandede byer er der afsat 150 mio kr. til midlertidig nedsættelse af huslejen til fordel for hjemløse. Midlerne fordeles ud fra antallet af hjemløse på landsplan. Det er en forudsætning for tildeling af midlerne, at kommunen udarbejder en plan til bekæmpelse af hjemløshed, herunder en plan for indgåelse af en aftale om anvisning med de almene boligorganisationer.

 

Ansøgningsfrist er 30. september 2022.

 

Pulje til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne (bpst.dk)

 

Almenboligloven § 98f og bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne.

 

 

PDF Fil

Fakta om hjemløse og almene boliger

Download

Søger du bolig? - Klik her