Hvad mener BL om parallelsamfundslovgivningen

BL - Danmarks Almene Boliger har været kritisk over for parallelsamfundslovgivningen og brugen af ordet ”ghetto”, lige siden den første liste kom til verden i 2010. BL har i hele perioden påpeget de negative konsekvenser over for beslutningstagerne, pressen og andre. BL udtaler sig løbende om listerne og finder dem problematisk.

Årsagen er, at liste-udpegningerne har mange indbyggede tilfældigheder og stigmatiserer og påvirker de mange beboere, der har et hjem i et af de boligområder, der af myndighederne tilføjes en liste


Tilfældighederne i listeudpegningerne betyder, at en håndfuld dømte for mange i et boligområde, nogle stykker for få udenfor arbejdsmarkedet eller få personer med manglende uddannelse kan være udslagsgivende for at havne på listen. Konsekvenserne kan være dramatiske. Det kan betyde afvikling af boliger i de boligområder, som fem år i træk har været på listen, og som dermed karakteriseres omdannelsesområder.


Selve ordet 'ghetto' er negativt og stempler mange mennesker. Ordet bruges fortsat i offentligheden. Om end det er positivt, at det er positivt at det er ændret i lovgivningen finder BL dog fortsat udpegningerne problematiske.


Boligområderne, som står på listerne, er attraktive for mange mennesker. Både for dem der bor der og har deres hjem der, men også hos mange, der gerne vil bo der. Der står tusindvis på venteliste.


En anden særlig udfordring er, at parallelsamfundslisterne bygger på forældede tal, hvormed der er en forsinket responstid på iværksatte initiativer, og det kan give udfordringer i forhold til placeringen på ghettolisten. Denne problematik omfatter også de øvrige lister.


I disse år reduceres antallet af boliger i omdannelses-områderne og giver beboere en usikker fremtid. Samtidig er der nogle steder mangel på betalelige boliger.


BL leverer løbende analyser og tal og søger sammen med boligorganisationer og andre organisationer politisk indflydelse på beslutninger omkring udpegningerne og dens konsekvenser. De mange stemmer, der er kritiske overfor listerne rejser løbende en debat og problematiserer listen.

BL har således også forsøgt at påvirke lovgivningen vedr. forslaget om indførsel af en ny liste over forebyggelsesområder. 

Oprettelse: 04.11.2022 | Sidst opdateret: 27.11.2023

Sideansvarlig: Solveig Råberg Tingey

Søger du bolig? - Klik her