Bispehaven 078

Sammen om et endnu bedre liv - frivillighed i den almene sektor

Fælles retning for frivillighed i de almene boligområder

Det frivillige lokale beboerengagement er med til at skabe stærke og sunde boligområder med stor sammenhængs- og handlekraft. Jo flere beboere, der engagerer sig, jo stærkere står de positive fællesskaber, som er afgørende for at opnå velfungerende og bæredygtige boligområder.

Her på siden finder du eksempler og fakta om det frivillige beboerengagement i den almene boligsektor - til inspiration for dit boligområde. 

Frivillighed blandt almene beboere

 

I efteråret 2020 foretog BL en undersøgelse af karakteren og omfanget af det frivillige beboerengagement.

 

Undersøgelsen viser blandt andet, at 37 % af almene beboere engagerer sig i frivilligt arbejde. Og at deres frivillige arbejde kan omregnes til en værdi på 10 mia. kroner. 

 

Du kan se flere resultater i faktaarket nedenfor og læse mere om BL's undersøgelse i vores metodebeskrivelse for beregninger i faktaarket. 

BL har udarbejdet en strategi for arbejdet med frivillighed i den almene sektor

 

Frivilligstrategien er rettet imod de professionelle og politiske ledelser i de almene boligorganisationer, og udstikker pejlemærker for BL’s arbejde med at understøtte det frivillige beboerengagement og placere den almene sektor på landkortet som en central civilsamfundsaktør.

 

Et afgørende middel hertil er, at boligorganisationerne sætter rammerne for, at det lokale beboerengagement kan udfolde sig.

PDF Fil

Frivilligstrategi

Download

"Det tager tid at opbygge sociale relationer. Det er dét vi skal give mulighed for, og det har vi enestående muligheder for i alment byggeri."

 

Vinie Hansen, bestyrelsesformand i BO-VEST og næstformand i BL, fortæller hvorfor beboernes frivillige engagement er vigtigt for den almene boligsektor - og hvilke initiativer man kan sætte i gang for at skabe stærke fællesskaber i boligområdet.

 

 

 

Billede af IMG 5849

Det levende beboerdemokrati

Afdelingsbestyrelserne fungerer som igangsættere og tovholdere på aktiviteter i boligafdelingen. Bestyrelserne har en vigtig rolle i at understøtte de initiativer, der foreslås og igangsættes af beboerne i boligafdelingen. Derfor er det vigtigt, at afdelingsbestyrelsen har kompetencer og redskaber til at motivere og fastholde de aktive beboere, der ønsker at bidrage til fællesskaber i boligområdet.

Tag et kig på et par historier om afdelingsbestyrelsernes arbejde fra den virkelige verden:

 

 

Gør gode idéer til virkelighed

Ikke alle almene beboere ved, hvor stor indflydelse de kan have på deres boligområde.

Det kræver lidt gåpåmod, engagement og et kendskab til de samarbejdspartnere og bidragsydere, der kan hjælpe med et nyt initiativ.

Her finder du tre historier fra Bo Godt, hvor gode idéer er blevet ført ud i livet:

 

 

 

Løs de praktiske opgaver - i fællesskab

Det skaber sammenhold og fællesskab at løse opgaver sammen med sine naboer. Oftest handler det om, at finde et fælles behov og forsøge at løse det i flok - om det så er at spare penge ved at få det meste ud af brugte ting eller en hyggelig køkkenhave.

Læs to gode eksempler på praktiske initiativer, der gavner mange beboere her: 

 

 

Søger du bolig? - Klik her