BL Nyborg 010918 068

Formandsvalg i BL 2022

- en bred og åben proces

BL’s bestyrelse har nu indstillet tre formandskandidater


BL’s nuværende formand Palle Adamsen genopstiller ikke, og til juni skal der vælges ny BL-formand. BL’s bestyrelse har nu indstillet tre formandskandidater.

BL’s bestyrelse nedsatte sidste efterår et Forberedelsesudvalg, der skal forberede formandsvalget. Formanden for Forberedelsesudvalget, og næstformand i BL’s bestyrelse, Vinie Hansen, kan nu offentliggøre de formandskandidater, som BL’s bestyrelse indstiller.

”Vi har i Forberedelsesudvalget forsøgt at tilrettelægge en åben proces, hvor medlemmer og suppleanter i BL’s repræsentantskab har fået henvendelse fra et rekrutteringsfirma med tilbud om persontest og interview. Syv kandidater stillede sig til rådighed, og de skal alle have en meget stor tak for det”.


De syv kandidater fordeler sig med en ansat og seks beboerdemokrater. Og det er blandt disse, at BL’s bestyrelse har foretaget et valg efter indstilling fra Forberedelsesudvalget.


Vinie Hansen konstaterer:

”Det er aldrig let at foretage sådanne valg, når der er nogle rigtig gode kandidater at vælge imellem. Men efter grundige overvejelser er hverken Forberedelsesudvalget eller BL’s bestyrelse i tvivl om, at vi indstiller de tre bedste kandidater til BL’s formandspost ved at pege på":

Allan Werge, formand for BL’s 5. kreds i Aarhus og direktør i Al2Bolig

 

Camilla Hegnsborg, formand for BL’s 1. kreds i København og Frederiksberg


Poul Rasmussen, formand for administrationsorganisationen Domea.dk


Medlemmerne af BL’s repræsentantskab kan møde de tre indstillede kandidater på tre valgmøder, der afholdes i slutningen af maj:

  • Den 24. maj i København i Tivoli Hotel&Congres Center, klokken 19, for kredsrepræsentanter fra 1., 2., 9. og 11. kreds.
  • Den 25. maj i Kolding, Scandic Kolding, klokken 19, for kredsrepræsentanter fra 3., 7., og 8. kreds.
  • Den 31. maj i Aalborg, Aalborg Kongres & Kulturcenter, klokken 19, for kredsrepræsentanter fra 4., 5., 6. og 10. kreds.


Frem til og med den 18. maj kan valgte, ansatte og beboere opstille som kandidater til BL’s formandspost. Valget af formand foretages på BL’s ordinære repræsentantskabsmøde den 8. juni 2022.


Alle kandidater til BL’s formandspost fået tilbudt at få lavet en professionel valgvideo, som er præsenteret (ovenover) på dette formandssite.


Formanden for Forberedelsesudvalget, Vinie Hansen, ønsker alle en god valgkamp:


”I mine snart mange år i beboerdemokratiets tjeneste har jeg ikke oplevet en så åben proces om formandsvalget i BL og set så mange kandidater. Det glæder mig meget, og jeg ser frem til en rigtig god valgkamp frem til den 8. juni, hvor vi får en grundigere indblik i kandidaternes holdninger, visioner og ikke mindst evne til at være en samlende figur for den almene sektor”.


Fakta om formandsvalget

Hvert andet år er der valg i BL's kredse og dermed til BL's bestyrelse, idet formanden og næstformanden i hver af BL’s kredse indtræder som medlemmer af BL's bestyrelse. I lige år er BL's formand på valg på det ordinære repræsentantskabsmøde i juni, og i ulige år er næstformanden på valg.

Set i det lys er valg i kredsene og til BL's bestyrelse en velkendt begivenhed, som også fører til ændringer i bestyrelsen. Ved seneste valg i kredsene kom der 10 nye ansigter i BL's bestyrelse.

"Når vi kommer til juni 2022 har jeg siddet 14 år på BL's formandspost. Det er meget længere tid, end jeg overhovedet havde forestillet mig dengang i 2008. Men det har været sjovt og lærerigt og BL har virkelig været i rivende udvikling. Jeg synes, at jeg nu med god samvittighed kan give stafetten videre."

BL's formandsprofil

PDF Fil

Download BL's formandsprofil

Download

På BL's bestyrelsesmøde i september blev det besluttet at nedsætte et forberedelsesudvalg, der skal forberede det kommende formandsvalg, og BL's næstformand Vinie Hansen blev udpeget til formand for Forberedelsesudvalget.

"Opgaven for forberedelsesudvalget er sikre en god og åben proces, som skal give grundlag for, at repræsentantskabet til juni 2022 kan vælge den allerbedste formand for BL", siger Vinie Hansen og ser frem til samarbejdet i formandskabet med den kommende formand.

I forberedelsesudvalget sidder ud over Vinie Hansen også formanden for 6. kreds Karsten Håkonsen, næstformanden for 3. kreds Jette Egebjerg, formanden for 7. kreds Per Nielsen og Jens Elmelund fra KAB, der er indvalgt blandt medlemmer med mere end 10.000 boliger administration.

En bred og åben proces
Medlemmer af BL’s repræsentantskab er både direkte via mail og via nyhedsbrevet BL Informerer blevet orienteret om, at de bliver spurgt, om de kunne være interesseret i at opstille som formand for BL, og om de kan anbefale egnede kandidater. Den tilgang skal netop sikre en bred og åben proces.

”Det vil måske overraske nogle, at de får en henvendelse fra et professionelt rekrutteringsfirma for at høre, om de skulle være interesserede i at stille op som formand for BL. Og det kan jeg godt forstå,” siger Vinie Hansen og uddyber:

"Formålet med at samarbejde med et professionelt rekrutteringsfirma er at give en fair behandling for alle - også dem, som vi ikke lige kender i forvejen. Det skal give en bredde og åbenhed til gavn for den demokratiske proces." 

Læs også BL Informerer: 5621 - Valg af ny formand for BL i juni 2022

"Rekrutteringsfirmaet vælger ikke BL’s næste formand, men den åbne proces skal bidrage til, at der kommer flere kompetente kandidater i det felt, hvorfra vi skal vælge vores formand, og det er en vigtig forudsætning for et godt demokratisk valg.”

Rekrutteringsfirmaet vælger ikke BL’s næste formand
Det har i mange år været helt almindeligt at bruge rekrutteringsfirmaer, når stillinger skal besættes i virksomheder. Men udviklingen har også været, at der i forhold til bestyrelsesposter også bruges rekrutteringsfirmaer, så der søges mere systematisk efter gode kandidater, som der kan vælges imellem.

Vinie Hansen understreger, at ”rekrutteringsfirmaet vælger ikke BL’s næste formand, men den åbne proces skal bidrage til, at der kommer flere kompetente kandidater i det felt, hvorfra vi skal vælge vores formand, og det er en vigtig forudsætning for et godt demokratisk valg”.

Gode politiske drøftelser
Der afholdes valgmøder i foråret 2022, og her ser Vinie Hansen frem til gode politiske drøftelser blandt kandidaterne. 

Afslutningsvis understreger Vinie Hansen: ”Det ikke er en betingelse for at kandidere til BL's formandspost, at man har haft kontakt til rekrutteringsfirmaet. Alle beboere og ansatte kan således stille op inden den 18. maj 2022", og fortsætter, "Rent praktisk kan en formandskandidat melde sin opstilling direkte til mig eller BL's sekretariat ved Lis Møllebro".

Datoer for valgmøder

24. maj 2022

Tivoli Hotel & Congress Center – kl. 19:00

25. maj 2022

Scandic Kolding – kl. 19:00

31. maj 2022

Aalborg Kongres & Kulturcenter – kl. 19:00

Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag d. 8. juni 2022

Hotel Nyborg Strand – kl. 10:00 – 12:30

 

 

Oprettelse: 08.11.2021 | Sidst opdateret: 20.05.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her