Få en BL'er med i din debat

Billede af BL FM 140618 026

I BL arbejder vi med FNs Verdensmål, som også er Folkemødets tema i år. Landets almene boligorganisationer leverer allerede på flere af verdensmålene, men vi kan og vil blive bedre. Vi ved, at blandede byer og bydele sikrer en bæredygtig beboersammensætning, der skaber rammer om gode, trygge og mangfoldige hverdagsliv.

 • Vi har holdninger til brug af ordet ghetto, og de konsekvenser det har for både beboere og de andre borgere i en kommune.
 • Gode boliger til rimelig husleje har vores fokus.
 • Det ligger i vores DNA at dyrke fællesskab, naboskab og sammenhængskraft. Derfor værner vi om vores fundamentale styreform, - beboerdemokratiet.
 • Vi har fakta og viden om livet i - og omkring - landets almene boligområder


Hvis du har lyst til at høre mere fra os i en debat fra scenen eller på gulvet, så sig gerne til. Vi bidrager gerne.


BLs bestyrelse er på Folkemødet 2019 repræsenteret af følgende medlemmer:

  • Palle Adamsen, formand for BLs bestyrelse & administrende direktør i Lejerbo
  • Vinie Hansen, næstformand i BLs bestyrelse
  • Bent Madsen, direktør

   Medlemmer af BLs bestyrelse fra BLs 11 kredse
  • Anne-Marie Høberg, formand 2. kreds
  • Camilla Hegnsborg, formand 1. kreds
  • Ulla K. Holm, næstformand 6. kreds  
  • Anders Rønnebro, formand i 5. kreds
  • Bjarne Walentin, formand i 4. kreds
  • Per Nielsen, formand i 7. kreds
  • Iris Gausbo, formand i 9. kreds
  • Karsten Haakonsen, formand i 6. kreds

Du kan også tage fat i cheføkonom Solveig Råberg Tingey, som er til stede på Folkemødet 2019. Hun er ansvarlig for at udvikle, udarbejde og formidle BL’s økonomiske analyser inden for sociale indsatser, finansiering, renovering og energieffektivisering af det almene boligområde. 


Kontakt gerne Christina Krog, chk@bl.dk  hvis du er interesseret i at høre nærmere...

Formand for BL - Danmarks Almene Boliger - Palle Adamsen fortæller på hvilken måde FN's verdensmål er vigtige for den almene boligsektor.

Søger du bolig? - Klik her