Debatter på terrassen

I 2019 afholder BL en række debatter på terrassen ved BL's Dome.

Billede af BL FM 140618 014

BL inviterer til debat på terrassen ved BL's Dome til Folkemødet 2019. Vi arbejder lige nu med en række temaer, som vi beder landets boligorganisationer byde ind på. Vi vil gerne have cases og ekspertviden, så skriv til Niklas Jarnit nja@bl.dk eller Kristoffer Friis kfs@bl.dk, hvis I har gode ideer til disse fem temaer. Gerne inden 1. april.

 

Unge hjemløse

Antallet af unge hjemløse stiger. Og det stiger hastigt. Men er det flere penge til billige boliger eller en bedre koordineringen i det offentlige system, som er den væsentligste forudsætning for at læse problemet.

TEMAER: hjemløshed, strategiske partnerskaber, skæve boliger, housing first

Bæredygtigt byggeri

Byggeri står i dag for mere end en tredjedel af det samlede energiforbrug, og det er således ikke kun miljøet, der vinder, hvis vi bygger mere bæredygtigt. Men hvordan gør vi det bedst muligt, og på en måde, som sikrer at prisen på boligen er til at betale? Det er landets almene boligselskaber eksperter i. Vi vil gerne showcase de bedste eksempler.

TEMAER: Bæredygtighed, træbyggeri, cirkulært byggeri

Den boligsociale indsats som rekrutteringsplatform

Private bygherrers bidrag til den boligsociale indsats. Entreprenøren som brobygger ml. private og almene i den boligsociale indsats. Hvordan kan et privat byggeri bidrage til en boligsocial indsats i et alment boligbyggeri? Hvordan giver det mening for en privat bygherre – Pension Danmark at tænke social beskæftigelse? Hvorfor giver det mening for entreprenøren at engagere sig i social beskæftigelse og hvordan gør man? Hvordan får vi flere bygherrer og entreprenører med på vognen?

TEMAER: Boligbyggeri, sociale indsatser, samfundsansvar

Unge og medlemsdemokrati

Frivillighed, fællesskab og de unge i bestyrelserne. Hvad driver det frivillige arbejde fremad, og hvad spænder ben? De almene boliger er en af de største aktører i forhold til frivilligt arbejde, både inden for beboerdemokratiet og det boligsociale arbejde. Hvordan sikrer vi engagement i de almene boligområder og hvordan tiltrækkes de unge i fremtiden?

TEMAER: Frivillighed, beboerdemokrati, unge, digitalisering, fremtidsperspektiver.

Hej nabo!

Ensomhed er et stigende samfundsproblem. Det er anslået, at ensomhed koster samfundet 7 milliarder kroner årligt. Det er derfor helt væsentligt at vi skaber de bedste rammer for, at folk kan mødes og hilse på hinanden. I denne debat vil vi diskutere, hvordan den almene branche kan bidrage til at knække ensomhedskurven… 

TEMAER: ensomhed, fællesskaber, naboskab, hjem, tryghed

Søger du bolig? - Klik her