Vores bidrag

Næste kortlægning gennemføres i perioden primo marts til 30. april 2020

 

Billede af Vores Bidrag

Kortlæg jeres bidrag til FN's verdensmål

I løbet af marts og april 2020 kører årets udgave af BL's verdensmåls-kortlægning Vores bidrag.

 

Kortlægningen er en årlig tilbagevendende undersøgelse, som skal danne grundlag for at følge udviklingen i de almene boligers bidrag til verdensmålene – som samlet branche og som enkelt organisation. Hvert forår bliver boligorganisationerne bedt om at bidrage med information om deres aktiviteter indenfor administration, drift, byggeri og socialt arbejde.

 

Vores bidrag består af to forbundende spørgeskemaer, der udfyldes af personalet i boligorganisationer og administrationsselskaber. Tilsammen afdækker de forskellige aktiviteter, der er med til at sikre en bæredygtige udvikling i den almene sektor. Det handler bl.a. om energi- og miljøtiltag, om bæredygtighed i nybyggeriet, sociale indsatser og samfundsmæssige bidrag som fx praktikforløb og uddannelsespladser.

 

Undersøgelsen er en oplagt mulighed for at bidrage til et enestående, stort og samlet sektorprojekt, som kan vise omverdenen den betydning, som branchen spiller – at vi gør Danmark bedre. De bedste cases fra undersøgelsen vil indgå i den efterfølgende landerapport og formidling.

 

Når I som boligorganisation har besvaret spørgsmålene, kan I til efteråret hente jeres egen rapport, som bl.a. beskriver, hvordan I bidrager til samfundet og FN's verdensmål. I rapporten kan I også sammenligne jer med resten af branchen.

 

Jo flere der bidrager til undersøgelsen, jo bedre rustede er BL til at dokumentere den almene sektors samfundsbidrag - lokalt og nationalt!

 

  • Vejledningsmateriale og spørgsmålsoversigt vil blive tilgængeligt her på siden i løbet af januar.

  • Det digitale spørgeskema vil blive tilgængeligt her på siden primo marts 2020 - skemaet kan kun tilgås ved hjælp af boligorganisationens NemID.

 

  • Deadline for besvarelse af det digitale spørgeskema er den 30. april 2020.

Oprettelse: 14.02.2019 | Sidst opdateret: 27.01.2020

Sideansvarlig: Liv Jørgensen

Søger du bolig? - Klik her