VORES BIDRAG 2021

Billede af Illustration (2) (1)

I BL kortlægger vi løbende, hvordan det står til med de almene boligers bidrag til verdensmålene.

 

I 2021 har 224 boligorganisationer bidraget til kortlægningen. Tilsammen repræsenterer de 355.000 boliger, dvs. godt 60 pct. af alle almene boliger.

 

Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i en samlet landerapport og i en række individuelt tilpassede rapporter for hver af de boligorganisationer, som har bidraget til undersøgelsen.

LANDERAPPORT

Årets rapport tegner et billede af den
almene boligsektors bidrag til mål 3, 4, 7, 8,
11 og 13, de underliggende udfordringer,
og de potentialer der ligger i den almene
boligsektor for at løse dem. 

Læs den fulde rapport her eller dyk ned i
de enkelte mål nedenfor.

ORGANISATIONSRAPPORT

Er I iblandt de 224 boligorganisationer, som har bidraget til årets verdensmåls-kortlægning, kan nu snart hente jeres egen individualiserede rapport, som viser et udsnit af jeres bidrag til verdensmålene målt op imod den samlede almene boligsektors.

Log ind og download jeres rapport
(ved hjælp af NemID - medarbejdersignatur).

VORES BIDRAG TIL SUNDHED OG TRIVSEL

Boligen er den fysiske ramme om vores liv og har stor indflydelse på vores sundhed og sociale trivsel. I de almene boligområder er der medarbejdere og beboere, som er professionelt og frivilligt engageret lige der, hvor folk bor.

Det gør os til en af Danmarks største civilsamfundsaktører. Heri ligger et enormt potentiale for at skabe gode fællesskaber og naboskab – det er med til at fremme både fysisk og psykisk sundhed for den million borgere, der bor alment.

Læs mere om vores bidrag til sundhed og trivsel.

VORES BIDRAG TIL UDDANNELSE

Alle unge fortjener fair og lige chancer i livet, og uddannelse har afgørende betydning for, hvordan man kommer til at klare sig. Adgang til kvalitetsuddannelse og lige muligheder for livslang læring er en central del af det sociale arbejde der udføres af boligorganisationerne.

Læs mere om vores bidrag til uddannelse.

VORES BIDRAG TIL ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Den almene sektor, som står for hver femte bolig i Danmark og huser hver sjette borger i landet, er en vigtig driver for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Det sociale arbejde i den almene sektor har et dedikeret fokus på beskæftigelse. Samtidigt skabes der jobs i de almene boligers mange bygge- og driftsaktiviteter, hvor der sikres fair arbejdsmarkedsvilkår.

Læs mere om vores bidrag til anstændige jobs og økonomisk vækst.

VORES BIDRAG TIL BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

I Danmark er der knap tre mio. boliger. Cirka 20 pct. eller 580.000 af dem er almene lejeboliger. Det gør de almene boliger til den næststørste boligform i Danmark efter ejerboligerne.

Almene boliger er for alle. Unge og gamle. Familier og enlige. Dem der har det svært, og dem der har det nemmere. Almene boliger er til at betale og afgørende, hvis vi i Danmark skal have byer i balance med plads til alle.

Læs mere om vores bidrag til bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

VORES BIDRAG TIL EN GRØNNERE FREMTID

Hvis den grønne omstilling skal lykkes, og vi skal nå målet om klimaneutralitet i 2050, skal alle parter bidrage med det, de kan.

Med ansvaret for 20 pct. af den danske boligmasse har de almene boliger en rolle at spille – både i forhold til at reducere den mængde energi, vi bruger i opførelsen og driften af boligerne, og i forhold til at udvikle innovative lokale løsninger for produktionen af vedvarende energi.

Læs mere om vores bidrag til en grønnere fremtid.

Vores Bidrag 2021 grafikpakke

Vores Bidrag 2021 grafikpakke

Her kan I downloade grafik til jeres egen kommunikation om Vores Bidrag 2021

Rapporter fra tidligere år


Søger du bolig? - Klik her