Sådan arbejdes der med Verdensmålene i boligorganisationerne

Verdensmålene og Vores Bidrag i den lokale interessevaretagelse

I Vallensbæk Boligselskab bruger man Vores Bidrag i samarbejdet med kommunen. Boligselskabet oplever, at verdensmål kan være et ekstra argument i deres samarbejde med kommunen.

Læs mere her: Boligselskab: FN’s verdensmål giver os resultater i lokalpolitik

Verdensmålene og Vores Bidrag i organisations og forretningsudviklingen

I fsb bruger man ”Vores Bidrag” som et ledelsesværktøj i forhold til boligorganisationens strategi. Den er et aktivt redskab i diskussioner med og i organisationsbestyrelsen om organisationens strategiske retning og politikdannelse.

Læs mere her: Okay, hvordan synes vi så lige det går?

Verdensmålene som målestok for byudvikling

I Himmerland boligforening har verdensmålet om bæredygtige byer drevet motivationen de senere år, også inden man fandt på verdensmålene. Det er de blandede byer, der skaber forandringen. 

Læs mere her: Der er særligt en ting direktøren gerne vil score højt på

 

Verdensmålene i konkrete projekter og tiltag

I denne publikation har boligorganisationerne i Aarhus samlet en række konkrete eksempler på deres bidrag til verdensmålene. 

FN's verdensmål og boligorganisationerne i Aarhus

Søger du bolig? - Klik her