Guide til organisationsbestyrelser

Ønsker I at få overblik over, på hvilke områder I løfter et stort samfundsansvar i netop jeres organisation?

Ønsker I at få overblik over, på hvilke områder I løfter et stort samfundsansvar i netop jeres organisation? Ønsker I at blive bedre til at fortælle om det – internt i jeres organisation såvel som til kommunen i f.eks. styringsdialogen?

 

Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og sunde boliger til rådighed for dem, der har behov for det. Men vi løser så mange flere opgaver end det. Fra stort til småt.

 

Eksemplerne er så mange, at vi ofte slet ikke tænker over, at det er noget særligt og værdifuldt. Vi gør det bare.

 

Første skridt er derfor, at vi bliver mere bevidste. Vi skal se på os selv, vores afdelinger og organisationer, og vi skal kunne fortælle historien om det samfundsansvar, vi løfter i det daglige, og hvordan det skaber værdi for vores beboere og for samfundet.

 

Vi skal ikke nødvendigvis ud og gøre mere og andet, men vi skal kunne se det, vi allerede gør. Og være stolte af det.

 

Det er her guiden tager sit udgangspunkt. 

Sådan gør I

1

Sæt alment samfundsansvar på dagsordenen på et kommende bestyrelsesmøde (afsæt god tid).

2

Udpeg én som er ansvarlig for at lede jer igennem drøftelsen – det kan fx være formanden eller én fra den administrative ledelse.

3

Medbring post-its, tuscher samt guiden. Vi anbefaler, at I printer og gennemlæser alt materialet forud for bestyrelsesmødet. Så er I bedst klædt på.

4

Følg guidens tre lette trin – og kom godt i gang med at udnytte potentialet i det samfundsansvar, I allerede nu løfter!

 

”Gennem vores arbejde med alment samfundsansvar, er det blevet tydeligere for os, at vi faktisk er en stor spiller i velfærdssamfundet. Det er vi begyndt at bruge til styringsdialogmøderne – vi vil gerne bygge nogle boliger, og dér bruger vi det simpelthen i vores markedsføring.”

PDF Fil

Download BL's guide til organisationsbestyrelsen

Download

Oprettelse: 15.02.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Liv Jørgensen


Søger du bolig? - Klik her