Vores bidrag

Kortlægningen er slut for i år. Næste kortlægning gennemføres i foråret 2020

 

Billede af Vores Bidrag

Kortlæg jeres bidrag til FN's verdensmål

BL har udviklet undersøgelsen Vores bidrag, der skal give en status på de almene boligorganisationers bidrag til verdensmålene. Fremover vil I hvert år i løbet af foråret blive bedt om at bidrage med information, så vi kan følge og monitorere udviklingen – i den samlede branche og for de enkelte organisationer.

Vores bidrag består af to forbundende spørgeskemaer, der udfyldes af boligorganisationer og administrationsselskaber. De afdækker de forskellige aktiviteter, der er med til at sikre en bæredygtige udvikling i den almene sektor. Det handler bl.a. om energi- og miljøtiltag, om bæredygtighed i nybyggeriet, boligsociale indsatser og samfundsmæssige bidrag som fx praktikforløb og uddannelsespladser.

Når I som boligorganisation har besvaret spørgsmålene, kan I downloade jeres egen rapport, som beskriver præcis hvordan I bidrager til samfundet og FN's verdensmål. I rapporten kan I også sammenligne jer med resten af branchen.

 

Jo flere der bidrager, jo bedre rustede er vi til at dokumentere den almene sektors samfundsbidrag - lokalt og nationalt!

 

Næste kortlægningsrunde kører i foråret 2020.

Oprettelse: 14.02.2019 | Sidst opdateret: 02.09.2019

Sideansvarlig: Liv Jørgensen

Søger du bolig? - Klik her