Vores Bidrag

Næste kortlægningen finder sted i foråret 2023

Billede af Forside

Hvert andet år kortlægger vi vores bidrag til FN's verdensmål

Vores Bidrag er en tilbagevendende undersøgelse, som følger udviklingen i de almene boligers bidrag til verdensmålene – som samlet branche og som enkelt organisation. Hvert forår (hvert andet fra 2021) bliver boligorganisationerne derfor bedt om at bidrage med information om deres aktiviteter indenfor administration, drift, byggeri og beboerengagement.


 

Derfor skal I deltage i indberetningen til Vores Bidrag:

  • I er med til at fortælle den gode historie om de almene boligers mange bidrag til Verdensmålene.
  • I får et eksklusivt indblik i jeres egen organisation benchmarket op imod den samlede almene boligsektor.
  • De almene boligers bidrag til verdensmålene bringes i spil til kommunalvalget 2021 som et vigtigt udgangspunkt for at varetage beboernes og boligorganisationernes interesser fremadrettet.
  • Indberetningen er i år gjort enklere, og jeres indberetning omsættes til et dialogredskab, der kan skabe værdi i jeres boligorganisation.

 

Trin 1 - Kom godt i gang!

Trin 1 - Kom godt i gang!

Vejledning og spørgeskemaer fra 2021 kortlægningen:

Kortlægningen er slut for i år.

Forbered jer på at udfylde det digitale spørgeskema ved hjælp af vejledningen og de to spørgeskemaer.

OBS. Skemaerne skal  besvares af den administrative ledelse eller udvalgte medarbejdere i boligorganisationen eller administrationsselskabet.

  1. Vejledning til spørgeskema
  2. Spørgerskema til boligorganisationer
  3. Spørgerskema til administrationsselskaber.

 

Har I brug for hjælp undervejs:
Har I brug for hjælp i forbindelse med indsamlingen af oplysninger, eller opstår der tvivl om, hvordan spørgsmålene skal besvares, er det vigtigt, at I tager fat i BL's sekretariat.
Kontakt: Liv Jørgensen tlf.: 27 29 03 93 / e-mail: liv@bl.dk 

Trin 2 - Udfyld det digitale spørgeskema

Trin 2 - Udfyld det digitale spørgeskema

Indberetningen er lukket for i år (2021)

Når I har forberedt svarene, er I klar til at indberette i det digitale spørgeskema. Log ind med boligorganisationens NemID og få adgang.

Oprettelse: 14.02.2019 | Sidst opdateret: 14.10.2021

Sideansvarlig: Liv Jørgensen

Søger du bolig? - Klik her