Vores Bidrag

Næste kortlægning finder sted i 2021

Billede af Vores Bidrag

Vores Bidrag 2020 - Rapporter

Boligorganisationer, som har indberettet til BLs verdensmålskortlægning, kan fra fredag den 18. september 2020 logge ind med virksomhedens NemID og downloade deres individuelle verdensmåls-rapport.

Log ind og download jeres rapport.

I marts og april kortlægger vi vores bidrag til FN's verdensmål

Vores bidrag er en årlig tilbagevendende undersøgelse, som følger udviklingen i de almene boligers bidrag til verdensmålene – som samlet branche og som enkelt organisation. Hvert forår bliver boligorganisationerne derfor bedt om at bidrage med information om deres aktiviteter indenfor administration, drift, byggeri og socialt arbejde.

 

Derfor skal I deltage:

  • Undersøgelsen er en oplagt mulighed for at bidrage til et enestående og samlet sektorprojekt, som kan vise omverdenen de almene boligers vigtige rolle i Danmarks bæredygtige udvikling.
  • De bedste cases fra undersøgelsen vil indgå i den efterfølgende landerapport og formidling.
  • De boligorganisationer, som deltager i undersøgelsen, kan til efteråret hente deres egen rapport. Her kan I få et samlet overblik over, hvordan I bidrager til FN's verdensmål, og I kan sammenligne jer med resten af branchen.

 

HUSK at indberette:

Jo flere der bidrager, jo bedre rustede er vi til at dokumentere den almene sektors samfundsbidrag - lokalt og nationalt!

Trin 1 - Kom godt i gang!

Trin 1 - Kom godt i gang!

Vejledning og spørgeskemaer

Forbered jer på at udfylde det digitale spørgeskema ved hjælp af 'vejledningen' og de to 'spørgeskemaer'.

OBS. Skemaerne skal  besvares af den administrative ledelse eller udvalgte medarbejdere i boligorganisationen eller administrationsselskabet.

  1. Vejledning til spørgeskema
  2. Spørgeskema A til Administrationselskaber og administrerende boligorganisationer (word)
  3. Spørgeskema B til boligorganisationer (word)

 

Trin 2 - Udfyld det digitale spørgeskema

Trin 2 - Udfyld det digitale spørgeskema

Når I har forberedt svarene, er I klar til at indberette i det digitale spørgeskema. Log ind med boligorganisationens NemID og få adgang.

INDBERET JERES BIDRAG HER (indberetningen er lukket for 2020)

Oprettelse: 14.02.2019 | Sidst opdateret: 16.09.2020

Sideansvarlig: Liv Jørgensen

Søger du bolig? - Klik her