verdensmaalgrid-grid-2016-no-resize.png

FN's verdensmål

Verdensmål er også vores mål

 

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York en ambitiøs dagsorden - 17 mål, som skal sætte fælles kurs mod en mere bæredygtig verden. 

i juni 2018 besluttede BL’s repræsentantskab at FNs verdensmål skal være en prioriteret indsats i BL og boligorganisationernes arbejde hen over de næste 4 år.

 

Der er der mange sammenfald mellem Verdensmålene og boligorganisationernes arbejde med at skabe gode livsforhold for beboerne i de almene boliger. Derfor er det naturligt, at de almene boligorganisationer har taget denne dagsorden til sig.

 

Men verdensmålene giver også en god ramme for at udvikle de almene boligorganisationer, og på den måde kan vi styrke vores bidrag til samfundet.

Almene boligorganisationer er sat i verden for at understøtte velfærdssamfundet.

Vores fornemmeste opgave er, at sikre at alle mennesker i Danmark, uanset social baggrund eller økonomisk status, har mulighed for at bo på ordentlige vilkår. Dermed indgår vi som en vigtig byggeklods i den danske velfærdsmodel.

At tage ansvar og bidrage til samfundet ligger derfor dybt i den almene boligsektors DNA, og derfor er det også en naturlig del af de almene boligorganisationers virke og hverdag.

BL har fokus på

at tage ansvar

at tage ansvar og aktivt del i den lokale udvikling.

at forholde sig til

at forholde sig til hvordan vores beslutninger påvirker mennesker og miljø.

at arbejde for

at arbejde for samfundsmæssig mérværdi, når vi driver og udvikler almene boliger.

”Vi skal være bevidste om, at vi løfter et stort samfundsansvar, være umådeligt stolte af det – og fortælle om det til bevidstløshed”.

Verdensmålene og almene boliger

Formand for BL - Danmarks Almene Boliger - Palle Adamsen fortæller på hvilken måde FN's verdensmål er vigtige for den almene bolig sektor.

Oprettelse: 07.12.2018 | Sidst opdateret: 14.02.2019

Sideansvarlig: Liv Jørgensen


Søger du bolig? - Klik her