Renoveringssager dækker almene boliger i hele landet

Renoveringssagerne dækker almene boliger i hele landet. Målt i kr. og øre er det største beløb afsat i kommuner i Københavns Omegn, hvor der er en kø på 3,4 mia. kr., jf. figur 1. Det hænger naturligt sammen med, at der i disse kommuner er flere almene boliger. I 2020 skal der laves en ny boligaftale.

 

Samlet set er der i hovedstadskommunerne en kø på 6,6 mia. kr. I provinsbykommuner og landkommuner er der ligeledes afsat relativt store støttebeløb til renoveringsprojekter. I disse kommunegrupper udgør beløbene samlet set hhv. 4,5 mia. kr. og 3,1 mia. kr., jf. figur 2.

 

I seks kommuner udgør antallet af almene boliger i kø til støtte mere end 30 pct. af den samlede almene boligmasse i kommunen, jf. figur 2. Dragør kommune topper med en andel på 63 pct. De næsthøjeste andele findes i Brøndby og Hjørring kommune, hvor godt 45 pct. af de almene boliger venter på renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden.

Figur 1. Afsatte beløb efter landsdel

 

 

Figur 2. Afsatte beløb efter kommunegruppe

 

Figur 3. Antal boliger i kø efter kommuner

 

 

Figur 4. Antal boliger i kø i pct. af den samlede almene boligmasse i kommunen


 

Note: Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen.

Kilde: BL's egne beregninger på baggrund af tal fra Landsbyggefonden

PDF Fil

Afsatte beløb og boliger fordelt på BL's 11 kredse

Download

Søger du bolig? - Klik her