Klimapotentiale ved renoveringer

Renovering af almene boliger spiller en afgørende rolle i klimaomstillingen af boligbyggeriet.

Med næsten 600.000 boliger udgør de almene boliger en femtedel af boligmassen i Danmark. Mange af boligerne er af ældre dato med en ikke-tidssvarende energistandard og indeholder et stort potentiale for energi- og CO2-besparelser.

Herudover er der en meget markant klimagevinst ved at renovere og dermed bibeholde eksisterende byggeri fremfor at rive ned og bygge nyt. Nedrivning af ældre byggeri grundet utidssvarende standard kan helt undgås, hvis renoveringerne er tilstrækkelige. Derimod kan nedrivninger grundet afvandring fra land mod by ikke afværges.


I de senere år er mere end 50.000 ældre almene boliger via renoveringer af klimaskærmen (tage og facader) støttet af Landsbyggefonden fået løftet deres energistandard til et nutidigt niveau. Beregningerne viser, at der i forbindelse med renoveringer af klimaskærm er et varme- og CO2-besparelsespotentiale på ca. 30-40 pct. 


Omkring to-tredjedel af køen af renoveringer til Landsbyggefonden på 453 konkrete renoveringssager med godt 72.000 boliger vedrører klimaskærmen og vil dermed reducere varmeforbruget markant. En væsentlig del af køen består således af bygninger opført i perioden mellem 1945-1959 samt mellem 1960-1974, og de er fordelt over hele landet.

Læs også: Hvad er en almen bolig


Fordeling af boliger på ventelister

Kilde: BL's egne beregninger på baggrund af tal fra Landsbyggefonden


Beregninger baseret på nøgletal udarbejdet af Aalborg Universitet peger på, at renoveringerne i køen alene kan nedbringe CO2 med 50.000 t/år, og det kan ske ganske hurtigt, da renoveringssagerne i køen allerede er vedtaget af boligorganisation, kommune og Landsbyggefond.


Hertil kommer effekten af, at nedrivninger og erstatningsbyggeri kan undgås, når det ældre byggeri via renoveringer kvalitetsmæssigt opdateres. Med en almen boligmasse på mere 600.000 boliger er der tale om en betydelig effekt. Konkrete beregningerne viser, at der over en 50-årig periode vil være en forskel på ca. 40.000 tons CO2 afhængigt af, om man renoverer 3.000 boliger eller river ned og bygger nyt.

Søger du bolig? - Klik her