Hvad er Landsbyggefonden?

Når beboerne i landets almene boliger har betalt deres realkreditlån, så spares der op i boligselskabet og Landsbyggefonden.

Opsparingen i Landsbyggefonden går til at betale ekstraordinære store renoveringer typisk som følge af byggeskader, som der selvfølgelig ikke kan henlægges til. Og pengene går til at modernisere ældre boliger med helt utidssvarende bad og toilet. I 2020 skal der laves en ny boligaftale.

 

Herudover betaler Landsbyggefonden sociale indsatser i udsatte boligområder. Og den bidrager også til nybyggeriet af almene boliger.

 

Det er cirkulær økonomi og socialt ansvar. Når gælden er betalt, så geninvesteres der solidarisk i almene boligområder med udfordringer og i nye almene boliger.

 

Det er også en god sikringsordning for den enkelte beboer, for skulle bebyggelsen blive ramt af en alvorlig byggeskade, så holder Landsbyggefonden hånden under boligafdelingen.

 

Landsbyggefonden er unik både i dansk og international sammenhæng. Mange lande lader sig inspirere, og internationale organisationer som OECD ser til den danske model.

 

Læs også: Hvad er en almen bolig?

Kø til renoveringer

Der er en kø af 450 renoveringssager med 72.000 boliger fordelt over hele landet. De har alle en sådan alvor, at det er nødvendigt med Landsbyggefondens støtte.

 

Alle sagerne er tiltrådt lokalt hos boligorganisationerne og kommunerne og prækvalificeret af Landsbyggefonden. De ligger klar til at blive udført.

 

Det er fastsat i lovgivningen, hvordan boligafdelingerne skal indbetale til Landsbyggefonden, når de oprindelige lån er afdraget.

 

Det forhandles også på Christiansborg, hvor mange renoveringer (den såkaldte renoveringsramme) og hvor meget boligsocialt arbejde, som Landsbyggefonden må støtte.

 

Disse boligforhandlinger afholdes normalt hvert fjerde år, og i foråret 2020 skal der igen forhandles. 

 

Rammerne for renoveringer har de seneste år været for lave. Der er nemlig opstået en renoveringskø på hele 18 mia.kr.

 

Det er nødvendigt med en langt højere renoveringsramme de kommende år. Det vil også gavne klimaet - for med renoveringerne bringes mange ældre boliger markant op i energistandard - og der kommer mange flere boliger, der kan bruges af ældre og gangbesværede, såkaldt tilgængelige boliger.

 

 

 

 


Søger du bolig? - Klik her