Facade 4

Boligforlig: 72.000 almene boliger i kø til renoveringsstøtte

Der er en kø af 453 renoveringssager med godt 72.000 boliger fordelt over hele landet. Alle sagerne er tiltrådt lokalt hos boligorganisationerne og kommunerne og prækvalificeret af Landsbyggefonden. De er dermed klar til at blive udført.

 

Samlet set er der afsat 18,4 mia. kr. i Landsbyggefonden til projekterne. Hovedparten af midlerne er allokeret til bygninger opført i perioden mellem 1945-1959 og mellem 1960-1974, jf. figur 1. 

 

Figur 1. Afsatte beløb og boliger i kø efter opførelsesår af bygningernea) Afsatte beløb i mia. kr.

b) Fordeling af boliger på ventelister

Kilde: BL's egne beregninger på baggrund af tal fra Landsbyggefonden


Læs mere om almene boliger her

 

 

PDF Fil

Afsatte beløb og boliger fordelt på BL's 11 kredse

Download

Søger du bolig? - Klik her