Om beretningen 2020/2021

Her kan du læse forordet til beretningen fra BL's formand Palle Adamsen.

Billede af BL Nyborg 220621 023


Alle er blevet berørt af det nye liv under pandemien.

Dagligdagen i boligområderne og driften af vores boligorganisationer ingen undtagelse. Og det har været svært, både i forhold til de – ofte skiftende – formelle retningslinjer fra myndighederne, hvor vi har måttet aflyse afdelingsmøder, repræsentantskabsmøder – også i BL. Og i det daglige praktiske arbejde, hvor man har skullet håndtere alt fra brug af fælleshuse til afspritning af gelændere.


Det har været træls og svært at navigere rundt i, men heldigvis har vi alle modtaget uforlignelig flot og hurtig information fra BL’s sekretariat, så man altid har været hurtigst og bedst muligt orienteret.


BL har i hele corona-forløbet været tæt inde i maskinrummet med kontakt til myndigheder og ministre. Og den adgang skyldes ikke mindst, at boligorganisationerne har gjort en stor indsats i forhold til at informere om corona på mange forskellige måder, medvirket omkring testaktiviteter, smitteopsporing og meget mere. Det er blevet bemærket og værdsat, og det er blevet anerkendt af myndigheder og politikere. Mange tak for det.


En af følgerne af corona har været ensomhed, og her fik BL af regeringen tildelt en pulje på 15 millioner kroner til bekæmpelse af ensomhed. Puljen er nu kommet ud at arbejde i boligområderne.


Det bør vi være stolte af.


Det seneste år har også budt på indgåelse af en ny effektiviseringsaftale, som ligger i forlængelse af den gamle aftale. Her kan vi også være tilfredse: Vi ikke alene opfyldte målet i den første aftale, vi over-opfylder det formentlig med 2-400 millioner kroner. Hvor meget vi kommer over, ved vi først til efteråret, men allerede nu ved vi, at overopfyldelse fratrækkes det måltal, som vi skal nå frem til 2026, og det gør besparelser på energiregningen i forhold til 2020-forbruget også.


Der er derfor også et grønt element i effektiviseringsaftalen, og forhandlingsresultatet peger også på, at dette bliver den sidste centrale effektiviseringsaftale.


I maj sidste år blev den grønne boligaftale indgået med historisk høje renoveringer, og alene i 2020 er der blevet givet tilsagn til 14,7 milliarder kroner. Det er rekordhøjt. De enkelt renoveringer er også gennemgået en grøn screening, og der har kunnet anvendes ekstra midler til grønne tiltag.


Det er en positiv, men også helt nødvendig udvikling.


Tilbage i 2019 foreslog BL, at midlerne i den såkaldte Nybyggerifond ikke bare skal sive ind i staten, men anvendes aktivt i den almene sektor. Konkret foreslog vi at arbejde for en ”basalbolig” på cirka 50 kvm med en husleje på 3.500 kroner månedligt, som kan målrettes lavindkomstgrupper og personer i risiko for hjemløshed.


Det forslag indgik i Grøn boligaftale 2020, og vi forventer, at vores forslag kan blive virkelighed med et lovforslag til efteråret, hvilket er meget tilfredsstillende.


2020 har været et meget begivenhedsrigt år internationalt. BL’s direktør Bent Madsen blev således valgt til præsident for vores europæiske samarbejdsorganisation Housing Europe, der samler interesserne for 27 millioner almene boliger i 25 lande. Det giver en meget tættere kontakt til EU, hvor store dele af vores nationale lovgivning kommer fra. Dermed er vi blevet en endnu stærkere interessevaretager.


God læselyst,
Palle Adamsen
– formand for BL – Danmarks Almene Boliger

Billede af BL Nyborg 220621 023

Palle Adamsen fremlagde sin beretning på Nyborg Strand 22. juni 2021. Han genopstiller ikke som formand i 2022, når han igen er på valg. Foto: Carsten Andersen

Oprettelse: 25.06.2021 | Sidst opdateret: 30.06.2021

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her