MGL1448 Peterbanjo

Beretning 2020/2021

Læs vores beretning

Her kan du dykke ned i BL's beretning 2020/2021 og blive klogere på, hvilke store emner, der optager landets almene boliger nu og fremadrettet. Du kan klikke dig ind på de enkelte afsnit herunder.

Du kan også hente BL's beretning som .pdf lige her

1: Formand Palle Adamsen indleder

Hvis man skal sætte ét ord på 2020 og starten af 2021, så er det ”corona”. Alle er blevet berørt af det nye liv under pandemien. Dagligdagen i boligområderne og driften af vores boligorganisationer ingen undtagelse. 

Du kan læse indledningen fra BL's formand Palle Adamsen her

2: Corona og Rådgivning

Den 11. marts 2020 lukkede Danmark delvist ned. Det havde også konsekvenser for de almene boligorganisationer – særligt i forhold til driften af boligorganisationen og boligafdelingerne.


Læs mere coronas indtog hos landets almene boliger

”Hvis man skal sætte ét ord på 2020 og starten af 2021, så er det ”corona”

Corona og den almene boligsektor

BL har i hele corona-forløbet været tæt inde i maskinrummet med kontakt til myndigheder og ministre. Og den adgang skyldes ikke mindst, at boligorganisationerne har gjort en stor indsats i forhold til at informere om corona på mange forskellige måder, medvirket omkring testaktiviteter, smitteopsporing og meget mere.

Det er blevet bemærket og værdsat, og det er blevet anerkendt af myndigheder og politikere.

Grøn boligaftale

Med Grøn Boligaftale fra maj 2020 blev det hidtil største renoveringsomfang i den almene sektor sat i gang med et sprint fra starten. Op til boligaftalen havde 453 renoveringssager til en samlet renoveringssum på 18.4 mia. kr. ligget og ventet i kø, nogle op til ti år.

Med boligaftalen blev det besluttet, at hele køen skulle afvikles, og i 2020 blev der givet tilsagn for 14,7 mia. kr. renoveringer. Det er absolut rekord. Frem til 2026 skal der i alt gennem - føres renoveringer for 30 mia.kr.

3: Fra fysiske til virtuelle kurser og arrangementer

Corona-restriktionerne har medført aflysninger eller udskydelser af BL’s kurser og uddannelser i deres oprindelige form. Erfaringerne bliver taget med videre.


Læs om læringerne ved corona

4: Almene boliger som civilsamfundsaktører

BL har indgående viden om udfordringer, som bo - ligorganisationer og beboere oplever i forbindelse med coronakrisen, som vi sætter i spil i dialog med ministre, ministerier, styrelser og kommuner.


Du kan læse mere her

Billede af MGL5015 Davids

”Jeg mødte en dansk kvinde i England. Så blev hun ved mig i England i 12 år, vi fik to døtre sammen. Desværre gik vi fra hinanden, og hun ville flytte hjem til sin familie på Bornholm. Og hun ville have børnene med. Jeg spillede fod-bold på et højt niveau. Men jeg opgav min karriere for at flytte til Bornholm. Jeg savnede børnene utroligt meget." David Saunders, 39 år, Bo42, Rønne

5: Parallelsamfundspakken – årets ghettoliste og en flot indsats

Årets ghettoliste viste en halve - ring af antallet af boligområder fra 28 til 15.

Du kan læse mere her

6: Grøn boligaftale

Med Grøn Boligaftale fra maj 2020 blev det hidtil største renoveringsomfang i den almene sektor sat i gang med et sprint fra starten. Frem til 2026 skal der i alt gennem - føres renoveringer for 30 mia.kr.

Du kan læse mere her

7: Året der kommer: 2021 i overskrifter

Kommunalvalg 2021, parallelsamfundspakken, nationalstrategi for hjemløshed, billige boliger og meget andet.

Du kan læse mere her

8: Året, der gik: 2020 i overskrifter

En ny effektiviseringsaftale for den almene sektor, Topledertræf, Svindel i Østjysk Bolig, BL's internationale arbejde

Du kan læse mere her

Søger du bolig? - Klik her