Første år som medlem af Dansk Erhverv

Der vil i løbet af året blive gennemført en omfattende informationsvirksomhed af BL og Dansk Erhverv om de nye overenskomster.

Billede af Dansk Erhverv Beretning

Henover foråret er der blevet forhandlet overenskomster på det private arbejdsmarked.


Det gælder også de fem overenskomster for de ansatte i de almene boligorganisationer. Vi meldte os ind i Dansk Erhverv for at kunne varetage arbejdsgiverrollen mere professionelt. Det gælder også i forhold til overenskomstforhandlingerne.


BL’s bestyrelse har nedsat et overenskomstudvalg, som har den løbende dialog med Dansk Erhverv omkring overenskomstforhandlingerne og er bindeleddet til BL’s bestyrelse.


I skrivende stund er overenskomsten for ejendomsfunktionærer forhandlet og vedtaget. Den ligger på linje med overenskomsterne forhandlet på det øvrige arbejdsmarked. De øvrige overenskomster kunne også efter den oprindelige planlægning forventes færdige på nuværende tidspunkt, men corona-krisen har forsinket mange ting i det danske samfund - også overenskomstforhandlinger.


BL’s overenskomst for gartnere med 3F forventes også færdig i juni, men det er ikke sikkert, at alle de øvrige overenskomster vil være på plads på denne side af sommerferien. Det behøver dog ikke at have den store praktiske betydning, da de nuværende overenskomster gælder, indtil der vedtages nye.


De nye reguleringer vil have virkning fra april 2020. Der vil blive gennemført en omfattende informationsvirksomhed af BL og Dansk Erhverv om de nye overenskomster. I slutningen af juni 2020 afholdes et webinar om den indgåede ESL-overenskomst og stadet for forhandlingerne af de øvrige overenskomster. Og i efteråret vil blive afholdt en række informationsmøder, som forhåbentlig til den tid kan afholdes fysisk.

Søger du bolig? - Klik her