Den almene sektor under corona-krisen

Den 11. marts 2020 fortalte statsminister Mette Frederiksen, at store dele af samfundet skulle lukke ned på grund af corona. Nedlukningen og bekæmpelsen af corona-smitten påvirkede også den almene sektor.

Billede af Statsminister Beretning

Som alle andre måtte BL og de almene boligorganisationer fra den ene dag til den anden hurtigt finde ud af at håndtere corona-situationen bedst og sikrest muligt.


Der blev etableret en corona-side på BL.dk samt en corona-hotline, som boligorganisationerne kunne henvende sig til med spørgsmål. Efterspørgslen på viden var kolossal.


Samtidig viste der sig hurtigt at være behov for at tilpasse lovgivningen på visse områder. I hele forløbet har BL haft et tæt samarbejde med bl.a. sundhedsmyndighederne,
Boligministeriet og Social- og Indenrigsministeriet. Forsamlingsforbud betød mange steder, at regnskaber ikke kunne godkendes inden for fristerne.


Fysiske afstemninger om f.eks. helhedsplaner kunne heller ikke gennemføres. Sammen med Boligministeriet blev der hurtigt fundet løsninger, og for at sikre en hurtig udmelding forud for lov- og regelændringer udsendte boligministeren sammen med BL’s formand et hyrdebrev (BL Informerer) til boligorganisationerne.


Praktiske udfordringer med gennemførelse af byggeri i en coronatid førte til, at BL nedsatte Det Rådgivende Byggepanel sammen med Dansk Byggeri, DI, BAT-kartellet, FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder, Tekniq, Bygherreforeningen m.fl. Byggepanelet har vist sig effektivt til hurtigt at finde løsninger, så byggeprocesser ikke går i stå grundet corona-udfordringen.


Renoveringer betyder ofte, at håndværkere skal ind i folks hjem. Det er en udfordring især for sårbare grupper i en coronatid. Derfor indførte Landsbyggefonden hurtigt en ordning med, at familier kan få midlertidig bopæl på et hotel for at skabe sikkerhed og tryghed.

 

Billede af Statsminister Beretning

BL foreslår, at regeringen iværksætter corona-hjælp Coronakrisen har ramt dansk økonomi hårdt. Derfor må der forventes et stigende antal beboere med problemer med at betale huslejen. Henstand og lejetab rammer i sidste ende naboerne. Derfor foreslog BL allerede den 17. marts boligministeren, at der laves en særlig corona-hjælp til pressede boligorganisationer. Dermed vil staten og Landsbyggefonden kunne give en hjælpende hånd. Boligministeren har foreløbig ikke bakket op om forslaget, men det fastholdes fra vores side, for som den økonomiske krise udvikler sig, kan det vise sig særdeles nødvendigt.

Foto: Anton Unger

Corona-krisen har også haft konsekvens for det sociale arbejde i boligområderne, som særligt for de udsatte, ældre, ensomme eller psykisk sårbare beboere er kendetegnet ved opsøgende og personlig kontakt. Det blev erstattet af telefonisk kontakt.


I samarbejde med Boligministeriet og Integration- og Udlændingeministeriet medvirkede BL til udarbejdelse af informationsmateriale om corona til beboere med andet modersmål end dansk.


Der blev indgået samarbejde med organisationen Mino.dk om udvikling af video-informationsmateriale på mere end 25 sprog. I skrivende stund er dagsordenen den gradvise
genåbning af det danske samfund. Her har Social og Indenrigsministeren inviteret BL med i tre partnerskaber om henholdsvis udsatte voksne, unge og børn samt mennesker med handicap. Formålet med partnerskaberne er under genåbningen af samfundet at skabe tryghed og modvirke ensomhed og mental mistrivsel hos sårbare grupper.


BL’s formand Palle Adamsen er stolt af den almene indsats:


”Det er nærmest umuligt at beskrive, hvordan almene beboere, frivillige og boligsociale medarbejdere over hele landet på få timer og dage har igangsat den gigantiske menneskelige infrastruktur i den almene sektor til et stærkt corona-beredskab. I de almene boliger har vi løftet helt utroligt under pandemien. Flere ministre har også bedt os om hjælp, og det har vi selvfølgelig budt ind på. Alle i den almene sektor kan være stolte over den store indsats, og det har placeret os endnu stærkere på det politiske landkort. Det vil jeg gerne sig en stor og varm tak for.”

Læs også: Hvad er en almen bolig?

BL foreslår, at regeringen iværksætter corona-hjælp

Coronakrisen har ramt dansk økonomi hårdt. Derfor må der forventes et stigende antal beboere med problemer med at betale huslejen.

Henstand og lejetab rammer i sidste ende naboerne. Derfor foreslog BL allerede den 17. marts boligministeren, at der laves en særlig corona-hjælp til pressede boligorganisationer. Dermed vil staten og Landsbyggefonden kunne give en hjælpende hånd.

Boligministeren har foreløbig ikke bakket op om forslaget, men det fastholdes fra vores side, for som den økonomiske krise udvikler sig, kan det vise sig særdeles nødvendigt.

Boligorganisationer yder corona-hjælp

Boligorganisationer over hele landet har iværksat mange forskellige initiativer. Der er skabt kontakt til ensomme beboere. Mange beboere i risikogruppen har fået hjælp med f.eks. indkøb fra andre beboere. Fællesskaberne er stærke. Mange steder er der også kommet på fokus på at hjælpe de beboere, der får problemer med at betale huslejen som følge af corona-krisen.


Boligorganisationerne er også en kunde hos mange virksomheder, og her har boligorganisationer fremrykket betaling af regninger for at holde en hånd under virksomhederne.


Søger du bolig? - Klik her