Året, der kommer: 2020 i overskrifter

Her kan du læse om hvad der bl.a. sker omkring landets almene boliger i 2020.

Billede af L7ynabyf

Klimalov og den almene sektor

I december 2019 indgik regeringen og en lang række af Folketingets partier en aftale om en ny klimalov. Med den nye aftale skal Danmark reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Fra 2020 og hvert femte år herefter skal der udarbejdes en konkret handlingsplan, som skal bidrage med løsninger til opnåelsen af dette mål. De almene boliger kan spille en afgørende rolle i klimaomstillingen. BL har derfor fokus på de ganske betydelige energi- og CO2-besparelser, der er indeholdt i øget renoveringer, samarbejder med private parter om investeringer i energibesparelser samt i klimavenligt og cirkulært nybyggeri.


Klimapartnerskaber

Aftalen om en ny klimalov er ambitiøs og vil kræve nye tiltag. På den baggrund har regeringen etableret et tæt samarbejde med erhvervslivet i form af 13 konkrete klimapartnerskaber. De skal bidrage med løsninger, der kan reducere udledningen af drivhusgasser. BL har deltaget i klimapartnerskabet for byggeri og anlæg, hvor vi har fokus på energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse. Klimapartnerskabet præsenterede i marts 2020 sine samlede anbefalinger, og heri peges der på, at renoveringsrammen hos Landsbyggefonden skal hæves og bruges målrettet til at indfri de ambitiøse klimamålsætninger.


Ghettoliste med nye hårde ”ghettoer”?

Der var ingen nye hårde ”ghettoer” på ghettolisten, da den seneste udgave blev præsenteret i december 2019. Der er dog risiko for, at fire nye boligområder er på vej ind på den kommende liste. For fire almene boligområder er i risiko for at komme på listen. Der arbejdes med forebyggende indsatser i forhold til boligområder, som er på ghettolisten, eller som er i umiddelbar risiko for at komme det, så der hverken i 2020 eller senere opstår nye hårde ghettoer. Et af midlerne er udlejningsaftaler, hvilket den almene sektor arbejder med systematisk at rulle ud. Med corona-krisen er ledigheden steget, og flere områder risikerer dermed at komme på ghettolisten på sigt. Det har BL påvist i analyser, som er blevet omtalt massivt i medierne. BL følger fortsat udviklingen tæt.

 

En frivilligstrategi for den almene sektor

I efteråret 2020 bliver en ny frivilligstrategi præsenteret for den almene sektor. Strategien prioriterer de skridt, vi som sektor skal tage, så vi bliver styrket i rollen som central civilsamfundsaktør. Med en frivilligstrategi kan vi blive endnu bedre til systematisk at holde hånden under og fremme det lokale engagement i de almene boligområder. Her deltager beboerne i lokale fællesspisninger, lektiecafeer, fodbold- og petanqueklubber og i beboerdemokratiet. Vi skal understøtte de stærke lokale civilsamfund – til glæde for beboerne, for lokalområdet og i sidste ende for velfærdssamfundet. Ydelseskommissionen Regeringen har nedsat en Ydelseskommission, som skal gentænke kontanthjælpssystemet. I starten af 2021 kommer

 

"Med en frivilligstrategi kan vi blive endnu bedre til systematisk at holde hånden under og fremme det lokale engagement i de almene boligområder."

Ydelseskommissionen

efter planen med anbefalinger til et nyt system, som også omfatter integrationsydelsen. Indførelsen af kontanthjælpsloftet har i særlig grad ramt beboere i den almene sektor. BL følger arbejdet tæt, og der er igangsat flere analyser, som skal afdække de udfordringer, som er i det nuværende kontanthjælpssystem. Her lever nogle familier på et minimum og med en meget begrænset levestandard. Analyserne vil indgå i BL’s samlede politiske indspil til kommissionen, når de skal udfærdige anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem.


Nybyggerifonden og basalboliger

Nybyggerifonden er en delmængde af Landsbyggefonden. Pengene indbetales af beboerne, ligesom til Landsdispositionsfonden. Der har endnu ikke været udbetalinger fra Nybyggerifonden. BL har i starten af året foreslået, at en ny type boliger, basalboliger, kan finansieres via Nybyggerifonden. Basalboligen er foreslået til at være 55 kvm. og koste maks. 3.500 kr. i husleje om måneden. Basalboligen er et vigtigt bidrag til dagsordenen om blandede byer. Forslaget er modtaget positivt, og det ventes at indgå i udmøntningen af Nybyggerifonden, som er igangsat med boligaftalen 2020.


Almene Boligdage 2020

Til september var det planen, at BL skulle have afholdt Almene Boligdage i Bella Center – den almene sektors helt store event. Men på grund af corona-krisen besluttede BL’s bestyrelse i april, at den traditionsrige begivenhed med 1.200 ansatte og valgte fra boligorganisationer landet over må udsættes til 2021. Dermed må ansatte og beboerdemokrater fra den almene sektor vente endnu et år på at dele viden og inspiration om aktuelle tiltag og projekter, som bidrager til udviklingen af lokalområder og velfærdssamfundet.

Søger du bolig? - Klik her