Året, der gik: 2019 i overskrifter

Her kan du læse om de almene boliger i overskrifter gennem 2019. 

Billede af Genbrug Beretning

Ny regering og boligminister

27. juni 2019 fik Danmark en ny regering. Her præsenterede Mette Frederiksen nemlig sin nye regering, der alene har deltagelse af Socialdemokratiet. For første gang i mange år rummer regeringen en ”ren” boligminister i form af Kaare Dybvad Bek. Den tidligere boligordfører for S fokuserede i sin første tid i embedet primært på et opgør med internationale ejendomsinvestorer som Blackstone. Ifølge regeringsgrundlaget er det ministerens og regeringens ambition, at der skal være flere billige boliger i de store byer.


Folkemødet 2019

BL’s 100-årsjubilæum var omdrejningspunktet for deltagelsen på Folkemødet 2019. Og igen i år var deltagelsen en succes: BL havde 23 indslag på Terrassen og i BL’s Dome, inklusive de traditionsrige Clement Talks samt Turning Tables-show og fælles 100 års-fødselsdagsmorgenbord. Derudover lavede TV2 News live-sendinger, hvor partilederne blev interviewet i BL’s Dome. På Terrassen var hele syv boligorganisationer med til at skabe rammerne. Tilsvarende stod BL sammen med Danske Arkitektvirksomheder og Byens Netværk for et overordentligt velbesøgt arrangement på Terrassen med Mads Steffensen, kendt fra Mads og Monopolet.


BL og det internationale samarbejde

BL har formandskabet i NBO – Housing Nordic. Fokus har i 2020 været samarbejdet med Nordisk Ministerråd og at synliggøre de nordiske almene og kooperative boligorganisationers bidrag til Ministerrådets nye vision for Norden.

Da Danmark i 2020 har formandskabet for Nordisk Råd, er der gode muligheder for at stille skarpt på den danske almene boligmodel i nordisk regi. I Housing Europe har vi gjort os så positivt bemærket i bestyrelsen og det løbende samarbejde, at BL er blevet bedt om at kandidere til formandskabsposten. Vi har takket ja, da det uanset udfald er en stor og flot anerkendelse af vores europæiske arbejde.

 

Forvaltningskonferencen 2019

Årets Forvaltningskonference tog afsæt i 100-årsjubilæet med fokus på den historie og de velfærdsløsninger, som sektoren repræsenterer. Det gav anledning til at gøre status og ikke mindst se fremad i forhold til kommende udfordringer og muligheder.


Rane Willerslev, Kaare Dybvad Bek og Brian Mikkelsen stod for tre centrale indlæg på konferencen. Fra hvert deres ståsted satte de fokus på potentialerne for de almene boliger. Som altid kunne Forvaltningskonferencen også byde på en bred pallette af aktuelle emner og praktiske værktøjer samt muligheder for netværk, workshops og vidensdeling. Konferencen blev afholdt på Hotel Nyborg Strand den 20.-21. august 2019.


Organisationsbestyrelseskonferencen 2019

220 organisationsbestyrelsesmedlemmer fra hele landet mødtes på Nyborg Strand og så tilbage på de sidste 100 år med fællesskab og almene boliger.

Konferencen bød blandt andet på et medrivende oplæg fra Tor Nørretranders med budskaber om, at vi skal være stolte og turde involvere os mere. Derudover var der en inspirerende panelsamtale om værdifuldt og målrettet bestyrelsesarbejde med ledelsesprofilerne Charlotte Bach Thomassen, landsformand for DGI, og Bolette Christensen,
tidligere direktør for Børnefonden.


Boligminister Kaare Dybvad Bek holdt den afsluttende tale på konferencen og satte punktum for et par spændende dage med oplæg og debat om, hvordan vi skaber engagement og deltagelse i foreningslivet.


Effektivitet i den almene sektor – hvad er status for 2019

Vi nærmer os 2020-målet på de 1,5 milliarder kroner, og sektoren arbejder forsat på mange områder for at blive endnu mere effektive. DriftsNet har afholdt en lang række netværks- og ERFA-møder i samarbejde med AlmenNet. Formålet med møderne er fortsat at udbrede de mange ideer og dele de gode erfaringer, som boligorganisationerne
har gennemført inden for effektiv drift.


Interessen for at styrke driften er stadig stor. DriftsNet har i 2019 oplevet en øget tilgang på 25 procent nye deltagere til driftsnetværkene i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.


ERFA- og netværksmøderne har haft emner som Digital ejendomsservice, Facility Management, Benchmarking og nøgletal, Udbud og indkøb. Områder, som har opnået store besparelser i sektoren. Et nyt tilbud fra DriftsNet er et forløb for ejendomsfunktionærer om effektiv drift i dagligdagen.


Et andet tilbud er uddannelsen Personaleleder i driften, som udover at udvikle kompetencer inden for ledelse også har fokus på implementering af effektviseringstiltag.


Effektiv drift har også været tema på netværksmøder i BestyrelsesNet og indgår desuden som emne på de faste kurser og uddannelser for både valgte og ansatte.


BL, den almene sektor og arbejdet med verdensmålene

2019 var året, hvor verdensmålene som tænkning og ledelsesredskab kom helt ind under huden på os alle. De blev centrale pejlemærker for beslutninger, både i drift og udvikling af de almene boliger.


BL’s verdensmålskortlægning Vores bidrag repræsenterede i 2019 103 boligorganisationer og i alt 245.000 boliger. De dokumenterer vores betydning for Danmarks bæredygtige udvikling, vores samfundsansvar og vores vilje til at bidrage fremadrettet. I 2020 gør vi det igen med forhåbentlig endnu flere besvarelser. Vores Bidrag er et flot samlet overblik over de almene boligers bidrag og potentiale for at gøre en forskel – også i samarbejde med andre.

Søger du bolig? - Klik her