Image_watermark_01.jpg

Analyser på vej

I BL er der mange konferencer, møder og arrangementer. Her kan du se, hvad vi arbejder på af nye analyse. Dem vil vi løbende spotte for her. Vores kursuskalender er altid opdateret, ligesom de mange arrangementer der afholdes i BL's 11 kredse kan findes i kalenderen

ANALYSE: Almene boligers bidrag til FN's Verdensmål (Q1)

I marts gennemfører BL en undersøgelse af de almene boligorganisationers bidrag til FN’s verdensmål. Undersøgelsen vil blive en tilbagevendende årlig begivenhed, som skal danne grundlag for at monitorere omfanget og udviklingen i de almene boligers bidrag til verdensmålene – som samlet branche og som enkelt organisation.  Det vil være muligt at downloade egen rapport, som beskriver præcis hvordan organisationen bidrager til FN’s Verdensmål. I rapporten vil de også kunne sammenligne sig med resten af branchen. Rapporten kan bl.a. bruges til at udvikle organisationerne og kommunikere boligorganisationens værdi for samfundet – lokalt og bredt set.

ANALYSE: Fremtidens varmeforsyning af den almene sektor Q2

Fjernvarmesektoren står overfor omfattende effektiviseringsmål frem mod 2025, og samtidig udfordrer ny regulering og omstillingen af energiforsyningen fjernvarmens konkurrenceevne. Der er med energiaftalen 2018 bred politisk opbakning til en øget elektrificering af samfundet, herunder en større udbredelse af varmepumper. De almene boliger har som storforbrugere af fjernvarme en interesse i en effektiv og konkurrencedygtig fjernvarmesektor, og vi har derfor igangsat en analyse af, hvilken regulering der bedst fremmer en grøn og billig varmeforsyning af den almene sektor. Analysen forventes gennemført i første halvdel af 2019.  

Søger du bolig? - Klik her