Skyline Full

Velkommen til Almene Mål

BL’s målsætningsprogram for 2022 – 2024

Almene Mål består af to overordnede målsætninger for de næste to års arbejde:

 

Byer i balance og

En grønnere almen sektor.

 

Klik på billedet og hent Almene Mål.

BYER I BALANCE

Almene boliger sikrer, at der er gode hjem til almindelige og lave indkomster i hele landet. Byer i balance med plads til alle er til gavn for hele samfundet.

Nogle mindre bysamfund oplever i stigende grad stagnering eller affolkning og presset på de større byer vokser. Gennem aktiv bystrategisk udvikling, på tværs af både små og større byer, arbejder vi for et sammenhængende Danmark.

EN GRØNNERE ALMEN SEKTOR

Den almene sektor er bevidst om og bidrager til den grønne omstilling for at leve op til vores fælles klimaansvar. Vi arbejder med klimaaftryk, når vi bygger og renoverer. Vi har fokus på grøn drift og lokal produktion af vedvarende energi. Klimaansvar, social og økonomisk ansvarlighed skal gå hånd i hånd.

Fra plan til handling

Almene Mål udgør sigtelinjerne for de næste to års arbejde. Men resultater kræver handling. Derfor skal Almene Mål inspirere til handlinger i kredse og boligorganisationer. 

Sammen med Almene Mål tilbydes løbende inspiration, der kan hjælpe til at omsætte de generelle målsætninger til konkrete lokale handlepunkter.

Se Rune Baastrup, direktør i DeltagerDanmark holde oplæg om, hvordan man mobiliserer til handling.

Kom i gang derhjemme

På repræsentantskabsmødet blev der arbejdet med et dialogredskab i forlængelse af Rune Baastrups oplæg. Måske det kan inspirere og understøtte den indledende refleksion og samtale i jeres kreds/organisation om, hvordan I engagerer kolleger og samarbejdspartnere i at realisere Almene Mål?

 

Klik på billedet for at downloade dialogredskabet.

 

Om Almene Mål

På repræsentantskabsmøde den 7. december 2021 blev BL’s nye 2-årige målsætningsprogram for 2022 – 2024 med titlen Almene Mål vedtaget.

Målsætningsprogrammerne var tidligere 4-årige fulgt op af årlige Handlingsplaner. I juni 2021 besluttede repræsentantskabet at arbejde med 2-årige programmer, fordi udviklingen i dag er så hurtig, at vi med 4-årige programmer risikerer at blive overhalet af virkeligheden.

Almene Mål er udarbejdet af repræsentanter fra både BL’s bestyrelse og kredse med bred repræsentation fra hele landet. Almene Mål har været drøftet i alle BL’s kredse i efteråret 2021.

 

Se stemningsbilleder fra BL’s repræsentantskabsmøde den 7. december 2021 og hør Rikke Lønne fra BL’s sekretariat fortælle om baggrunden for det nye målsætningsprogram for 2022 – 2024.

Søger du bolig? - Klik her