Robuste by- og boligfællesskaber

Vi arbejder for byer med plads til alle, betalbare og klimavenlige boliger der skaber sammenhængende byer på tværs af Danmark.

Billede af Almene Mål (1)

Vi bidrager til byer med plads til alle. Gennem en aktiv bystrategisk udvikling på tværs af både små og større byer bidrager landets almene boliger til et mere sammenhængende Danmark.

I de kommende år bliver vi langt flere ældre, og der opleves en stigning i antallet af psykisk sårbare beboere. Lokale fællesskaber, nytænkning i pleje og nærhed i sundhed, samarbejde med kommuner og civilsamfund vil være afgørende for beboernes trivsel og adgang til velfungerende velfærd. Det kalder på en gentænkning af opgaver og samarbejdspartnere for de almene boligorganisationer.


Byudvikling er tæt forbundet med sammenhængskraften mellem land og by. Nogle by-samfund oplever i stigende grad stagnering eller affolkning og presset på de større byer vokser. Stærke byfællesskaber skal bidrage til en balanceret udvikling mellem landet og de større byområder.

Det vil BL:

Støtte boligløsninger

Støtte udviklingen af boligløsninger tilpasset fremtidens behov i hele landet.

Fremme lige adgang

Fremme bedre og mere lige adgang til velfærd for alle beboere.

Rammer for boligløsninger

Arbejde for at skabe rammer for betalbare, fleksible og klimavenlige boligløsninger.

Viden og inspiration om robuste by- og boligfællesskaber

Almene boliger skal til alle tider være til at betale og være en del af et boligmarked, hvor der er boligtryghed for alle.

Nogle bysamfund oplever i stigende grad stagnering eller affolkning og samtidig er presset på de større byer vokset. I de større byer ses der en ubalance i beboersammensætningen, som kræver et vedværende fokus og handling. Uanset størrelse og typer udfordringer, så er stærke byfællesskaber med til at bidrage til en balanceret udvikling mellem de mindre og de større byområder.


Familiestrukturen er også under forandring. Der bliver flere enlige, og andel er stigende. Læs om tendenserne på boligmarkedet her.

En aktiv bystrategi kan sætte retning for udvikling og aktiviteter. Det kan være med til at sikre robuste og sammenhængende byer og boligfællesskaber, men også til et mere sammenhængende Danmark.


Men hvad er bystrategi? Landsbyggefonden arbejder med emnet og i artiklen her kan du læse mere. 

 

Den gode bystrategi

Den gode bystrategi bliver til med involvering af relevante parter. Det kan være kommunerne, regioner, frivillige organisationer, virksomheder og mange andre. Hos AlmenNet kan du finde viden, værktøjer og inspiration til, at arbejde med fremtiden.


Læs om fremtidens almene boliger og det hastigt forandrede boligmarked hos AlmenNet her.

Kommunestrategiske aftaler om anvisning og udlejning

Strategiske samarbejdsaftaler mellem kommuner og boligorganisationer om anvisning og udlejning er et værktøj til at opnå ”Den blandede by”.


BL har udarbejdet materiale, som understøtte samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer. Desuden understøtter BL med råd og vejledning.

Boligbehov og ønsker

Som i resten af verden oplever vi i Danmark en ændret bosætning. Flere søger til byerne – ofte de yngre og samtidig bliver der færre og ældre borgere, i en stor del af kommunerne i kanten af Danmark.

Læs mini-analysen fra BL her

Eksempler fra boligorganisationerne

I materialet her fra den aarhusianske boligorganisation Alboa og Aarhus Kommune kan du læse om omdannelse af bydelen Vejlby Vest. Læs mere om omdannelsen og kommunikationen i Vejlby Vest.

Også i Tingbjerg i København tænkes der nyt mellem kommunen og SAB og fsb. Læs her om nye fællesskaber mellem almene og private beboere i byplanen for Tingbjerg.

De almene boliger har stor opmærksomhed på den sociale balance i boligområderne. I både små og store kommuner. Vi arbejder i partnerskaber, hvor der laves et fælles lokalt billede af de sociale opgaver, som kommunen, den almene sektor og det øvrige civilsamfund løser. Samtidig også med et øje på at sikre en sammenhængende byudvikling, så boligområderne bliver en del af en sammenhængende by, så områderne bliver en attraktiv del af byen.

Der er derfor brug for at lave kvalificerede og modige bud på boligbehovene. Herefter få tilpasset de eksisterende boliger og måske bygge nyt. I tilpasningen kan der være tale om ombygning, sammenlægning og konvertering. Der er tale om store og dyre opgaver, som i mange kommuner kan være svære at løfte.

Vil du vide mere om bystrategi, så beskæftiger Landsbyggefonden sig også indgående med emnet i omdannelserne i landets boligområder. Og behandler emnet på konferencer og i udgivelser. 

Et konkret og redskab, som vi ved understøtter boligområder i balance og den blandende by, er strategiske aftaler om anvisning og udlejning.

Her er det kommunen og stedlige boligorganisationer, som indgår en samarbejdsaftale om udlejning og anvisning. Der er indgået strategiske aftaler om anvisning og udlejning i ca. 25 kommuner og flere er på vej. Den blandede by er samtidig et landspolitisk mål og grundlaget for Parallelsamfundslovgivning med de seneste forebyggelsesområder.

Hent Almene Mål 2024 - 2026

PDF Fil

Hent Almene Mål 2024 - 2026

Download

Oprettelse: 08.01.2024 | Sidst opdateret: 08.05.2024

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her