Levende demokratiske fællesskaber

Vi arbejder for at styrke de demokratiske processer i den almene sektor.

Billede af Almene Mål (1)

Hver dag oplever vi et stort engagement blandt den 1 million beboere i landets almene boligområder. Dét er med til at skabe positive lokale fællesskaber, der giver bedre boligområder, og som er til glæde for den enkelte.

Men vi ved desværre, at mistrivsel og ensomhed er stigende i Danmark. En ud af otte føler sig uønsket alene, og oplever ikke at være en del af et fællesskab. Flere har mistet troen på, at det nytter at bruge sin stemme. Og så kommer samtalen og demokratiet under pres. Det gælder også for hverdagsdemokratiet i de almene boligorganisationer.

Vi skal derfor gøre os endnu mere umage med at invitere flere almene beboere med i både den demokratiske samtale og de sociale fællesskaber. Og vi skal have fingeren på pulsen omkring nye måder at engagere sig på, som kan sikre at også de yngre beboere vil være med. Det gør vi ved at lytte, samarbejde og lade os inspirere.

Vi skal styrke de særlige demokratiske processer i den almene sektor for at skabe lokalt ejerskab og høj kvalitet i de beslutninger der træffes både i store og små afdelinger og boligorganisationer.

Og der skal værnes om den sociale sammenhængskraft i og på tværs af landets boligområder ved at skabe bedre rammer for at den enkelte kan være med.

Det vil BL:

En styrket fortælling

Understøtte en styrket fortælling om det demokratiske fællesskab i den almene sektor

Styrke demokratiske processer

Styrke de demokratiske processer i den almene sektor ved at eksperimentere med og beskrive nye former for deltagelse – fysisk og digitalt.

Stærke lokale fællesskaber

Arbejde for bedre rammer for etableringen af stærke lokale fællesskaber.

Viden og inspiration om levende demokratiske fællesskaber

Vi har spurgt ind til beboerengagementet i rapporten 'Vores bidrag'. Men BL har også taget temperaturen på det frivillige engagement blandt de almene beboere i 2023. Vi har spurgt, hvad der motiverer til at være med, hvad beboerne er engageret i, og ikke mindst hvad barriererne er for at være med. Vi har samlet resultaterne i rapporten: Frivilligt engagement i landets almene boliger 2023.

Jo flere beboere, der engagerer sig aktivt i de lokale aktiviteter, jo stærkere står de positive lokale fællesskaber, som er afgørende for at opnå velfungerende og bæredygtige boligområder. Det er derfor helt centralt, at der i den almene sektor støttes op om det frivillige beboerengagement, som et led i at skabe stærke og sunde boligområder med stor sammenhængs- og handlekraft.


Figuren herover viser, at 13 pct. af de almene beboere er engagerede i det formelle beboerdemokrati. Knap 10 pct. er engagerede i boligområdet udenfor det formelle beboerdemokrati og 20 pct. er frivillige udenfor boligområdet. Den samme person kan være engageret flere steder, hvorfor summen af de tre kategorier er højere end de 36 pct.


Når det handler om at arbejde frivilligt, så har BL også tidligere udarbejdet en frivilligstrategi. Frivilligstrategien 'Sammen om et endnu bedre liv' er rettet imod de professionelle og politiske ledelser i de almene boligorganisationer, og udstikker pejlemærker for BL’s arbejde med at understøtte det frivillige beboerengagement og placere den almene sektor på landkortet som en central civilsamfundsaktør.

Et afgørende middel hertil er, at boligorganisationerne sætter rammerne for, at det lokale beboerengagement kan udfolde sig.

 

 

 

Inspiration fra DABs aktive fællesskaber

DAB arbejder med fællesskaber gennem deres projekt Aktive fællesskaber som ønsker at engagere beboere til at skabe fælles arrangementer og aktiviteter i deres boligafdelinger. Aktiviteterne skal skabe bæredygtige og selvorganiserede fællesskaber blandt beboerne og modvirke social isolation og ensomhed.

Aktive fællesskaber ønsker dermed at inddrage beboere og beboerdemokrater i at skabe fællesskaber, som passer til deres boligafdeling. Læs mere om aktive fællesskaber her: Aktive fællesskaber i boligafdelingerne

Inspiration fra 3Bs strategi frem mod 2025

Boligforeningen 3B’s strategi 2020-2025 har fokus på at skabe levende og mangfoldige fællesskaber. Via byggestenen i strategien 'Vi forstærker beboerindflydelsen', har 3B et stort fokus på at styrke beboerdemokratiet. Det gør de bl.a. via ”forsamlingshusmøder”- et åbent møde for alle beboere i 3B.

Via opgavegrupper som fungerer som en midlertidig arbejdsgruppe, som samles om en konkret opgave og gør det på den måde muligt for beboerne at gøre deres stemme gældende selvom de ikke er medlem af beboerdemokratiet. Læs mere om 3B’s opgavegrupper her: Opgavegrupper | 3B og 3B’s strategi her: 3B´s strategi 2020-2025 | 3B.

Nabodrift som bokoncept

Nabodrift er et nyt bokoncept, hvor beboerne i fællesskab varetager flere af boligafdelingens driftsopgaver. Nabodrift udspringer af KABs mangeårige erfaringer med afdelinger, hvor beboerne selv varetager driften via konceptet AlmenBolig+ Det styrker fællesskabet blandt beboerne og sænker samtidig driftsudgifterne.


AlmenNet har udarbejdet en håndbog, som skal gøre det nemmere at starte nabodrift op i flere boligforeninger. Håndbogen er skrevet i samarbejde med KAB, og den er støttet af Realdania. Find håndbogen og læs mere om nabodrift her: almenvejledning-nabodrift.pdf (almennet.dk)

Flere eksempler på indsatser for levende demokratiske fællesskaber

Demokratinet

Demokratinet

På demokratinet kan du finde inspiration og værktøjer til at arbejde med frivillighed og blive inspireret til at arbejde med engagementet. Besøg siderne her.

Alment Inside om fællesskaber

Alment Inside om fællesskaber

Hvad kan vi gøre for at styrke engagement og fællesskab i de almene boliger. Det kan du blive klogere på i denne udgave af Alment Inside, med gæsterne Olav Hesseldahl, direktør for Det Politiske Akademi og Nadeen Aiche, debattør og tidligere forperson for Mino.dk.

Fællesskab i Svendborg

Fællesskab i Svendborg

Fællesskab skal være fleksibelt

Fællesskab skal være fleksibelt

Generalsekretær for Røde Kors, Anders Ladekarl, ved om nogen hvad frivillighed handler om. Læs hans gode råd, når det gælder engagementet.

Hent Almene Mål 2024 - 2026

PDF Fil

Hent Almene Mål 2024 - 2026

Download

Oprettelse: 19.01.2024 | Sidst opdateret: 05.02.2024

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her