Ambitiøse grønne fællesskaber

Reduktion i CO2-udledningen, fremme af biodiversitet, og grønne krav

i byggeri og drift er på dagsordenen i 2024 - 2026

Billede af Almene Mål (1)

Klima- og biodiversitetskrisen kalder på handlinger på alle niveauer. Med ejendomme og grønne arealer i hele landet er der i den almene sektor store potentialer for at tage ansvar, når vi stiller krav i både drift, renoveringer og byggeri om løsninger, der bidrager til reduktionen af CO2 og fremmer biodiversiteten.

Vi kan hjælpe biodiversiteten ved at give den plads til at blomstre, formere og udvide sig. Med tusindvis af hektarer grønne og rekreative områder i boligafdelinger over hele Danmark kan vi bidrage til bedre udeområder, hvor biodiversiteten kan udfolde sig i samspil med områdets beboere.

Det er netop i fællesskaber, der for alvor kan sættes skub i handlinger, der er mere skånsomme for planeten. Når man bytter, sorterer, deler, samles. Der skal være adgang til viden om, hvordan man kan agere og træffe klima- og miljøvenlige beslutninger – både for dem der lige er gået i gang, og for dem der vil accelerere deres klimahandlinger.

Med krigen i Ukraine er der skabt et øget pres på at sikre en stabil og mere grøn forsyning. Omlægningen til mere vedvarende energi er dermed mere aktuel end nogensinde og de barrierer, der er for etablering af energifællesskaber og opsætning af solceller på alle de almene tage, må fjernes. Der skal samtidig skabes gode rammer for, at flere kan udskifte deres olie- og gasfyr med et grønnere alternativ.

Det vil BL:

Stille grønne krav

Understøtte grønne løsninger i byggeri og drift ved at stille krav til vores leverandører.

Hjælpe grønne handlinger på vej

Ved at sikre adgang til viden om grønne handlinger.

Arbejde for mere vedvarende energi

Arbejde for grøn og sikker energiforsyning gennem solceller og andre former for vedvarende energi samt udskiftning af olie- og gasfyr.

Viden om den grønne omstilling

Med almene mål 2024-2026 fastholdes det stærke fokus på den grønne omstilling, som har præget samtalen og beslutningerne i den almene boligsektor de seneste år. Med udgangspunkt i Vores Bidrag 2023 kan vi konstatere at det er en dagsorden, som har godt tag i boligorganisationerne, både strategisk og praktisk.

'Vores Bidrag' er en spørgeskemaundersøgelse, som følger udviklingen i de almene boligers bidrag til verdensmålene – Læs mere om 'Vores Bidrag' her.


Grønne strategier og handlingsplaner
Ifølge Vores Bidrag har 37 pct. af boligorganisationerne allerede en politik og/eller strategi for bæredygtigt indkøb, 25 pct. har udfoldet det i en konkret handlingsplan og 12 pct. har defineret reduktionsmål for klima og miljø i forbindelse med deres indkøb. Ydermere har 39 pct. af boligorganisationerne en strategi for bæredygtigt byggeri.

 

Biodiversitet
I 2022 satte BL’s bestyrelse et mål om en mindre miljøskadelig drift af boligafdelingernes udearealer, Ambitionen var at give mere plads til biodiversitet og udfase kemikalier. Ifølge Vores Bidrag anvendte kun 20 pct. af boligorganisationerne sprøjtegifte til at bekæmpe ukrudt i 2023. Det er en forbedring på 7 pct. i forhold til 2021.

Vedvarende energi
Den almene sektor har 20 kvadratkilometer tagareal liggende urørt oven på boligerne. Hvis 25 pct. af tagarealerne belægges med solceller, vil det samlet set være muligt at fortrænge 80.000 tons CO2 årligt. I modsætning til landbrugsarealer, der udlægges til solcelleanlæg, fortrænger solceller på tagene ikke natur- og landbrugsformål.


Ifølge Vores Bidrag har 38 pct. af de almene boligorganisationer opsat solceller på et eller flere af deres bygninger. Det vidner om en stor interesse for at investere i vedvarende energi. Desværre omhandler det kun relativt få boligafdelinger – kun to pct. af boligorganisationerne har solceller på over halvdelen af deres afdelinger.

Med den rigtige lovgivning kan boligorganisationerne indfri et stort uforløst potentiale for at skabe endnu mere strøm fra vedvarende energikilder og samtidig tage hensyn til naturen og beboernes husleje.

 

Inspiration: Internt strategiarbejde og strategiske partnerskaber

En  lang række boligorganisationer har indarbejdet det grønne perspektiv i deres strategier og politikker. Dermed har de sat den grønne omstilling højt på dagsordenen. Eksempelvis Ringgården, AKB København, fsb, Bo Vest

 

Derudover indgår flere og flere kommuner og boligorganisationer klimapartnerskaber. Det vil sige frivillige, men gensidigt forpligtende samarbejde om en fælles vision og et delt mål. Med et klimapartnerskab kan man bringe klimaindsatsen op på et strategisk niveau og skabe resultater, som ville være sværere at gennemføre alene.

 

Et godt eksempel herpå er Østerbo og Vejle kommune, som har indgået et partnerskab om at nå det nationale mål på 70% reduktion af CO2 i 2030. Partnerskabsaftale mellem Vejle kommune og Østerbo.

Inspiration: Biodiversitet i de almene boligområder

Naturen har det svært, og mange plante- og dyrearter udryddes i et hidtil uset højt tempo. Den gode nyhed er, at de almene boligorganisationer kan være med til at bevare naturens mangfoldighed og skabe levesteder for planter, svampe og dyr imellem boliger og bygninger.

Projektet Vilde Boligområder er AlmenNet og KABs bud på, hvordan de almene boligafdelinger konkret kan fremme biodiversiteten. De har samlet inspiration og forslag, der kan tilpasses lokalt til den enkelte afdelings ressourcer, størrelse, beliggenhed og mod.

Vild Med Vilje er en bevægelse for alle, der vil gøre en konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Flere almene boligorganisationer er med i Vild med vilje bevægelsen. Læs mere her: https://www.vildmedvilje.dk/

Inspiration: Solceller på de almene tage

Den almene sektor har 20 kvadratkilometer tagareal liggende urørt oven på boligerne. Hvis 25 pct. af tagarealerne belægges med solceller, vil det samlet set være muligt at fortrænge 80.000 tons CO2 årligt.


I modsætning til landbrugsarealer, der udlægges til solcelleanlæg, fortrænger solceller på tagene ikke natur- og landbrugsformål. Se selv, hvor populære solceller er i de almene boliger og hør mere om potentialet


Idéen om at gå sammen i fællesskab om at producere vedvarende energi, som aftages af beboerne selv, indeholder potentialer for at levere på bæredygtighedens tre ben – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Men lovgivningen på området indeholder desværre en række benspænd.


På driftnet.dk deler BL Kurser og Rådgivning den nyeste viden om regler, teknik og eksempler.

Hent Almene Mål 2024 - 2026

PDF Fil

Hent Almene Mål 2024 - 2026

Download

Oprettelse: 19.01.2024 | Sidst opdateret: 13.05.2024

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her