Ambitiøse grønne fællesskaber

Landets almene boliger vil understøtte bæredygtighed ved at reducere CO2-udledning, fremme biodiversitet og stille grønne krav i byggeri og drift.

Billede af Almene Mål (1)

Klima- og biodiversitetskrisen kalder på handlinger på alle niveauer. Med ejendomme og grønne arealer i hele landet er der i den almene sektor store potentialer for at tage ansvar, når vi stiller krav i både drift, renoveringer og byggeri om løsninger, der bidrager til reduktionen af CO2 og fremmer biodiversiteten.

Vi kan hjælpe biodiversiteten ved at give den plads til at blomstre, formere og udvide sig. Med tusindvis af hektarer grønne områder i boligafdelingerne over hele Danmark bidrager vi til bedre udeområder, hvor biodiversiteten kan udfolde sig i samspil med områdets beboere.

Det er netop i fællesskaber, der for alvor bidrages til mere bæredygtige handlinger. Når man bytter, sorterer, deler, samles. Der skal være adgang til viden om, hvordan man kan agere og træffe klimavenlige beslutninger – både for dem der lige er gået i gang, og for dem der vil accelerere deres klimahandlinger.

Med krigen i Ukraine er der skabt et øget pres på at sikre en stabil og mere grøn forsyning. Omlægningen til mere vedvarende energi er dermed mere aktuel end nogensinde og de barrierer, der er for etablering af energifællesskaber og opsætning af solceller på alle de almene tage, må fjernes. Der skal samtidig skabes gode rammer for, at flere kan udskifte deres olie- og gasfyr med et grønnere alternativ.

Det centrale afsæt for de ambitiøse grønne mål er, at de hviler på en samlet vision om social, klimamæssig og økonomisk bæredygtighed.

Det vil BL:

Støtte boligløsninger

Støtte grønne løsninger i byggeri og drift ved at stille høje krav til vores leverandører.

Sikre viden om grønne handlinger

Sikre adgang til viden om grønne handlinger.

Arbejde for grøn og sikker forsyning

Arbejde for grøn og sikker forsyning gennem solceller og andre former for vedvarende energi samt udskiftning af olie- og gasfyr.

"Det centrale afsæt for de ambitiøse grønne mål er, at de hviler på en samlet vision om social, klimamæssig og økonomisk bæredygtighed."

Viden om den grønne omstilling

Med almene mål 2024-2026 fastholdes det stærke fokus på den grønne omstilling, som har præget den almene boligsektor de seneste år.


Med udgangspunkt i Vores Bidrag 2023 kan vi konstatere at det er en dagsorden, som har godt tag i boligorganisationerne, både strategisk og praktisk.

Fx har 37 pct af boligorganisationerne allerede en politik og/eller strategi for bæredygtigt indkøb, 25 pct. har udfoldet det i en konkret handlingsplan og 12 pct. har defineret reduktionsmål for klima og miljø i forbindelse med deres indkøb. Ydermere har 39 pct. af boligorganisationerne en strategi for bæredygtigt byggeri.

 

I 2022 satte BL’s bestyrelse et mål om en grønnere drift af boligafdelingernes udearealer med mere biodiversitet og udfasning af kemikalier. I 2023 er det kun 20 pct. af boligorganisationerne der anvender sprøjtegifte til at bekæmpe ukrudt. Dermed har sektoren taget et seriøst skridt imod at indfri målet.

Den almene sektor har 20 kvadratkilometer tagareal liggende urørt oven på boligerne. Hvis 25 pct. af tagarealerne belægges med solceller, vil det samlet set være muligt at fortrænge 80.000 tons CO2 årligt. I modsætning til landbrugsarealer, der udlægges til solcelleanlæg, fortrænger solceller på tagene ikke natur- og landbrugsformål.

I 'Vores Bidrag', som er en undersøgelse, som følger udviklingen i de almene boligers bidrag til verdensmålene – kan man læse mere om bidraget fra sektoren. Læs mere om 'Vores Bidrag' her.


Ifølge Vores Bidrag har 38 pct. af de almene boligorganisationer opsat solceller på et eller flere af deres bygninger. Det vidner om en stor interesse for at investere i vedvarende energi. Desværre omhandler det kun relativt få boligafdelinger – kun to pct. af boligorganisationerne har solceller på over halvdelen af deres afdelinger.

Med den rigtige lovgivning kan boligorganisationerne indfri et stort uforløst potentiale for at skabe endnu mere grøn strøm og samtidig tage hensyn til naturen og beboernes husleje.

 

Inspiration om klimapartnerskab

Klimapartnerskaber mellem kommuner og boligorganisation. I 2020 besluttede Vejle Byråd at bakke op omkring Klimaloven af 6. december 2019. Målet er, ligesom det nationale mål, at opnå 70% reduktion af CO2 i 2030. Men Vejle Kommune kan ikke løse klimaudfordringen alene, og har derfor indgået samarbejder med en række organisationer og virksomheder bl.a. har de indgået et partnerskab med Østerbo.

Med godt 20% af boligmassen og 15% af befolkningen i Vejle Kommune er det helt naturligt for boligorganisationerne at tage del i klimakampen og være en del af den grønne omstilling, som skal gavne det grønne velfærdssamfund i fremtiden.

Vejle Kommune forpligter sig til at understøtte Østerbos arbejde med at nå i mål. Læs om Østerbos strategi frem mod 2025 her. Partnerskabet er funderet i de mål og handlinger, som ligger til grund for Vejle Kommunes klimaplan 2020-2050.

Inspiration om biodiversitet i de almene boligområder

Naturen har det svært, og mange plante- og dyrearter udryddes i et hidtil uset højt tempo. Den gode nyhed er, at de almene boligorganisationer kan være med til at bevare naturens mangfoldighed og skabe levesteder for planter, svampe og dyr imellem boliger og bygninger.

Projektet Vilde Boligområder er AlmenNet og KABs bud på, hvordan de almene boligafdelinger konkret kan fremme biodiversiteten. De har samlet inspiration og forslag, der kan tilpasses lokalt til den enkelte afdelings ressourcer, størrelse, beliggenhed og mod.

Vild Med Vilje er en bevægelse for alle, der vil gøre en konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Flere almene boligorganisationer er med i Vild med vilje bevægelsen. Læs mere her: https://www.vildmedvilje.dk/

Inspiration om solceller på de almene tage

Den almene sektor har 20 kvadratkilometer tagareal liggende urørt oven på boligerne. Hvis 25 pct. af tagarealerne belægges med solceller, vil det samlet set være muligt at fortrænge 80.000 tons CO2 årligt. I modsætning til landbrugsarealer, der udlægges til solcelleanlæg, fortrænger solceller på tagene ikke natur- og landbrugsformål. Se selv, hvor populære solceller er i de almene boliger og hør mere om potentialet

Idéen om at gå sammen i fællesskab om at producere vedvarende energi, som aftages af beboerne selv, indeholder potentialer for at levere på bæredygtighedens tre ben – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Men lovgivningen på området indeholder desværre en række benspænd.

På driftnet.dk deler BL Kurser og Rådgivning den nyeste viden om regler, teknik og eksempler.

Flere eksempler på indsatser for grøn omstilling

Ringgårdens grønne profil

Ringgårdens grønne profil

Den aarhusianske boligorganisation Ringgården vil også gerne være en grøn og miljøbevidst boligorganisation. Ringgården har indgået en klimapartnerskabsaftale med Aarhus Kommune for at være med til at bane vejen til et CO2-neutralt Aarhus. Læs om Ringgårdens grønne profil her.

AKB Københavns bæredygtighedsprofil

AKB Københavns bæredygtighedsprofil

AKB København vil gerne understøtte beboernes mulighed for et bæredygtigt liv. Læs nærmere i AKB Københavns 'bæredygtighedsprofil her (.pdf)

 

Indkøbsstrategi i fsb

Indkøbsstrategi i fsb

Effektivt indkøb af produkter og service- og tjenesteydelser er en nøgleaktivitet i fsb. Effektive indkøb understøtter fsb’s mål om gode, attraktive og økonomisk attraktive boliger, da det sikrer, at der indkøbes de rigtige produkter og tjenesteydelser til de mest fordelagtige priser og vilkår. Se indkøbsstrategien her (.pdf)

Biodiversitet i 3B - uden det koster

Biodiversitet i 3B - uden det koster

I en af 3B’s mindre boligafdelinger er formanden og et bestyrelsesmedlem gået forrest i kampen for at skabe mere naturrigt liv mellem husene. Uden at det koster beboerne så meget som én krone. Læs om indsatsen hos 3B her.

Kan cirkulære istandsættelser betale sig?

Kan cirkulære istandsættelser betale sig?

AL2Bolig, AlmenNet m.fl. er ved at undersøge om, det er økonomisk forsvarligt og miljømæssigt fordelagtigt at drifte og vedligeholde boliger cirkulært – altså med minimal brug af jomfruelige materialer. Læs mere om projektet her.

Hent Almene Mål 2024 - 2026

PDF Fil

Hent Almene Mål 2024 - 2026

Download

Oprettelse: 19.01.2024 | Sidst opdateret: 05.02.2024

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her