Almene Mål (3)

Almene Mål 2024 - 2026

Vi sætter retning for landets almene boliger. 

Velkommen til de almene mål 2024 - 2026

De almene mål 2024 – 2026 sætter retningen for BL og den almene boligsektors arbejde i de kommende to år.


Vi står i samfundet over for betydningsfulde udfordringer: klima- og biodiversitetskrisen, stigende mistrivsel, et udfordret demokrati og øget ulighed i adgangen til sundhed. Der er inflation og energikrise. Landets almene boliger bidrager til at skabe positive forandringer.


På siderne her kan I finde inspiration til, hvordan I som boligorganisationer kan arbejde strategisk og operationelt med disse mål. Og måske lade jer inspirere? Sammen bidrager vi også til FN's verdensmål, især mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.


De almene boligområder er en unik platform for positive forandringer, og vi inviterer alle interessenter - beboere, boligorganisationer, kommuner og politikere - til at samarbejde om at realisere Almene Mål 2024 – 2026.

De tre mål er hjørnestenene i BL's strategi for sammen med boligorganisationerne i Danmark at tackle nogle af samfundets mest presserende udfordringer, herunder klimaforandringer, social trivsel og demokratisk deltagelse.


Målene er blevet udarbejdet af repræsentanter fra BL's bestyrelse og kredse, der inkluderer bred repræsentation fra boligorganisationer i hele Danmark. Dette sikrer, at målene afspejler behovene og visionerne for den almene boligsektor som helhed, og at de er skabt i samarbejde med de interessenter, de påvirker allermest.

"De almene boligområder er en unik platform for at skabe positive forandringer, og vi ved, at de bedste løsninger skabes i partnerskaber mellem civilsamfund, kommuner og erhvervsliv."


Vinie Hansen, næstformand for BL - Danmark Almene Boliger.

 

Almene mål sætter retning for BL og den almene boligsektors arbejde i 2024 - 2026. Med konkrete handlinger kan vi skabe små og store forandringer.

Robuste by- og boligfællesskaber

Vi arbejder for byer med plads til alle, tilbyder betalbare og klimavenlige boliger og skaber sammenhængende byer på tværs af Danmark.

- Vi støtter udviklingen af boligløsninger tilpasset fremtidens behov i hele landet.

- Vi fremmer bedre og mere lige adgang til velfærd for alle beboere.

- Vi arbejder for at skabe bedre rammer for betalbare, fleksible og klimavenlige boligløsninger.

Læs mere om robuste by- og boligfællesskaber og bliv inspireret til handling her.

Ambitiøse grønne fællesskaber

Vi går forrest i bæredygtighed ved at reducere CO2-udledning, fremme biodiversitet og stille grønne krav i byggeri og drift.

- Vi støtter grønne løsninger i byggeri og drift ved at stille høje krav til vores leverandører.

- Vi fremmer adgang til viden om bæredygtige handlinger.

- Vi arbejder for en grøn og sikker energiforsyning gennem bl.a. solceller og udskiftning af olie- og gasfyr.

Læs mere om ambitiøse grønne fællesskaber og bliv inspireret til handling her.

 

 

 

Levende demokratiske fællesskaber

Vi styrker fællesskaber, bekæmper ensomhed og fremmer demokratisk deltagelse for bedre trivsel.

- Vi vil understøtte en stærkere fortælling om det demokratiske fællesskab i den almene sektor.

- Vi styrker de demokratiske processer gennem eksperimenter og beskrivelser af nye former for deltagelse, både fysisk og digitalt.

- Vi arbejder for bedre rammer for etablering af stærke lokale fællesskaber.

Læs mere om levende demokratiske fællesskaber og bliv inspireret til handling her.

 

 

 

Hent Almene Mål 2024 - 2026

PDF Fil

Hent Almene Mål 2024 - 2026

Download

Oprettelse: 08.01.2024 | Sidst opdateret: 07.02.2024

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her