Jeres aktiviteter - open call

Vil du arrangere en aktivitet, en workshop eller et oplæg til Almene Boligdage 2023 på Tivoli Hotel 30. september?

Billede af Unavngivet (1200 × 800Px) (1)

I 2023 kan vi igen mødes til Almene Boligdage, hvor vi samler ansatte og valgte fra hele den almene boligsektor.

Almene Boligdage 2023 er sektorens fælles event, der giver et indblik i mange af de aktuelle og spændende tiltag, projekter og opgaver, som I bidrager med i boligorganisationerne.


Målet er at fejre de mange gode initiativer, at videndele og inspirere os alle til nye måder at arbejde og samarbejde på.

Almene Boligdage 2023 afholdes på Tivoli Hotel i København den 30. september 2023 og bliver kulminationen på en række lokale folkefestivaler, der finder sted rundt omkring i landet i foråret 2023.
 

Bidrag med aktiviteter fra din boligorganisation:

Almene Boligdage på Tivoli Hotel er bygget op omkring jeres gode aktiviteter. Derfor kan I nu byde ind med sessioner eller ekskursioner, der præsenterer tiltag fra jeres boligorganisation til inspiration og læring for jeres kolleger i sektoren. Jeres tiltag og aktiviteter vil vi i BL bruge til at sammensætte programmet for Almene Boligdage 2023, så vi ligesom tidligere får en dag med levende debatter, udviklende workshops og øjenåbnende ekskursioner ud af huset. 

 

Hvordan er processen? 

Jeres idéer til aktiviteter skal indsendes til os i BL. Aktivitetsforslaget indsendes ved at udfylde skemaet her - Vi har rykket deadline således, at det fortsat er muligt at komme med ideer til aktiviteter. Vi vil dog gerne have dem indsendt senest 1. marts. I får herefter en bekræftelse, så vi sammen kan arbejde videre på indholdet og det praktiske. 

BL’s Almene Boligdage-team indsamler alle idéer og forslag og udvælger det antal aktiviteter, der er plads til i programmet på dagen ud fra kriterierne nedenfor. 


De endelige aktiviteter vil blive valgt ud fra følgende kriterier:
  

 • Balance mellem konferencens tre temaer 
 • Aktivitetens omfang af inddragelse og dialog 
 • Aktivitetens nyhedsværdi i form af ny viden og inspiration 
 • Aktivitetens kvalitet i form af flow, facilitering og indhold 

 

Hvis jeres aktivitet bliver udvalgt, har I fra starten projektledelsen af jeres aktivitet. Vi vil dog i BL give løbende sparring på idé og form for at sikre et sammenhængende og relevant program.  

 

Konferencens temaer og kriterier for indslag 

Almene Boligdage 2023 tager afsæt i den almene sektors rolle som en samfundsaktør, der udvikler velfungerende og bæredygtige løsninger til branchen og til velfærdssamfundet.


Konferencen er kulminationen på en række lokale folkefestivaler, hvor omdrejningspunktet er beboerengagementets tilstand og fremtid. Således vil de mange indsigter fra de lokale events blive båret ind på konferencen. 

Temaerne for konferencen er:

 • Beboerengagementet
 • Sociale indsatser
 • Bæredygtighed, energi og klima udgør de to andre.  


I kan byde ind med indslag inden for de tre temaer, som favner bredden i de vigtige indsatsområder i boligorganisationerne og – områderne.

Temaet om beboerengagement favner initiativer i både det formelle beboerdemokrati og det mere uformelle frivillige arbejde i boligområderne.


Temaet om sociale indsatser favner indsatser, der beskæftiger sig med beboernes livsvilkår i bred forstand, mens temaet om bæredygtighed, energi og klima favner både beboernære bæredygtighedsindsatser og byggeri, renovering og driften i boligorganisationerne. 
 


For at programmet kan hænge sammen på dagen, er der en række retningslinjer for de forskellige indslag, som enten kan tage form som sessioner på Tivoli Hotel eller som ekskursioner ud af huset. Udover de praktiske retningslinjer er der en række elementer i forhold til form og indhold, som vi beder jer om at tage stilling til i skemaet, hvor I beskriver jeres indslag. Retningslinjerne for form og praktik kan ændre sig, når det endelige program skal fastlægges på baggrund af de udvalgte aktivitetsforslag.
 


For sessionerne på Tivoli Hotel gælder følgende praktiske retningslinjer:  

 • Varighed: ca. 45 minutter eller ca. 90 minutter 
 • Antal deltagere: Max 100 personer / Minimum 50 personer 


For ekskursionerne ud af huset gælder følgende praktiske retningslinjer: 

 • Varighed på lokation: max 2,5 time (Afhænger af transporttid) 
 • Transporttid fra Tivoli: max 30 minutter 
 • Antal deltagere: Max 50 personer 
 • Forplejning skal indtænkes 

 

Hvem gør hvad? 

Vi fordeler arbejdet imellem os på følgende måde: 

Boligorganisationen:  

 • I er projektledere for jeres aktivitet/indslag – dvs. at I konkretiserer idéen, indgår aftaler med evt. oplægsholdere, samarbejdspartnere, leverandører mv.  
 • I dækker omkostninger knyttet til udvikling og afvikling af jeres indslag  
 • I leverer en præsentation/beskrivelse af jeres indslag og sidenhen markedsføringstekst og fotos. Dette vil være en vigtig del i forhold til udvælgelsen af aktiviteter og sidenhen markedsføringen af de enkelte aktiviteter på Almene Boligdage 2023 

 

BL:  

 • BL udvikler og giver sparring på de enkelte aktiviteter forud for arrangementet 
 • BL har projektledelsen på den praktiske del af Almene Boligdage 2023 – dvs. lokaler, tilmeldinger, forplejning, samlet program mv.  
 • BL leverer information og markedsføring om Almene Boligdage 2023 og de enkelte indslag – fx gennem web, app, SoMe, særlige nyhedsbreve – før, under og efter arrangementet 

Jeres idéer til aktiviteter skal indsendes til os i BL senest den 1. februar 2023 - men meget gerne tidligere. Aktivitetsforslaget indsendes ved at udfylde skemaet her 

Tidsplan for Almene Boligdage 2023

Nov. 2022 – feb. 2023

Indsendelse af aktivitetsforslag til BL + evt. uddybende dialog med BL.

1. februar 2023

Deadline for indsendelse af aktivitetsforslag til BL.

1. marts 2023

Deadline for udvælgelse af aktiviteter til konferenceprogrammet.

Marts – april 2023

Konkretisering af valgte aktiviteter (kun for de aktiviteter, der er udvalgt til programmet).

1. maj 2023

Indsendelse af PR-materiale om aktivitet til BL (kun for de aktiviteter, der er udvalgt til programmet).

Maj – juni 2023

Tilmelding til breakout sessioner og ekskursioner for alle deltagere.

Juni 2023

Praktisk info og AV-behov meldes til BL (kun for de aktiviteter, der er udvalgt til programmet).

30. september

Almene Boligdage 2023.

Oprettelse: 01.11.2022 | Sidst opdateret: 01.02.2023

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her