Læs om breakout-sessioner på Almene Boligdage

Her kan du læse mere om de breakout-sessioner og ekskursioner, der tilbydes til Almene Boligdage.

Billede af Vi Samles Bl.Dk (1)

Breakout-sessioner og ekskursioner

En stor del af Almene Boligdage er de mange gode indlæg. En lang række boligorganisationer har budt ind med spændende workshops og ekskursioner til områder i nærheden. Her kan hente inspiration med hjem inden for temaerne:

- Nye veje i beboerdemokratiet
- Koblingen mellem forening og forretning
- Bæredygtige fællesskaber
- Trivsel for alle
- En grønnere almen sektor
- Byer i balance


Breakout sessionerne og ekskursionerne er programsat fra kl. 15-30-18.00 og du har mulighed for at vælge
enten: Én ekskursion til en destination i nærheden. (Bemærk at et par af ekskursionerne foregår til fods.) Eller du kan vælge to sessioner på Tivoli Hotel: Én session i tidsrummet 15.30-16.30 og en session kl. 17.00-18.00.


Du kan læse mere om de enkelte sessioner og ekskursioner nedenfor. Du kan også læse om dem i denne PDF. 

Når du har tilmeldt dig Almene Boligdage (tilmeld dig her), vil du modtage en mail med et link til Eventbuizz, som er vores konferenceapp, hvor du kan tilmelde dig to sessioner eller én ekskursion! Vejledningen til Eventbuizz kan du finde her.

Bemærk, at der er et begrænset antal af pladser til hver session og ekskursion, og tilmeldingen sker derfor efter først til mølle-princippet.

Læs om sessioner kl. 15.30-16.30

Du skal vælge én af nedenstående sessioner i tidsrummet 15.30-16.30, når du er tilmeldt konferencen og har fået invitation til at vælge i app'en.

W1 Børnedemokrati – fremtidens beboerdemokrater

W1 Børnedemokrati – fremtidens beboerdemokrater

Hvordan får vi børn engageret i deres boligområde?
Kom og hør erfaringer, resultater og fremtidsvisioner for Børnedemokratiet, som havde sin debut i
Boligselskabet AKB, Rødovre i 2015. Børnedemokratiet er sidenhen blevet udviklet og udbredt på tværs af boligafdelinger i både Danmark og Grønland. Børnedemokratiets parter giver indblik i rejsen med Børnedemokratiet. Mød repræsentanter fra både drift, afdelingsbestyrelse, vigtige samarbejdspartnere og selvfølgelig Børnedemokraterne selv. På talerlisten finder du bl.a. ejendomsleder i AKB Rødovre Søren Lillevang, Stine Konradi fra Konradi – liv i og mellem husene og Rødovres borgmester Britt Jensen.

De fortæller om børnedemokratiets første otte år, og om hvordan Børnedemokratiet forankres i driften.
Læs mere her: www.børnedemokrati.dk

W3 Bryd med den formelle foreningsstruktur gennem nye deltagelsesformer

W3 Bryd med den formelle foreningsstruktur gennem nye deltagelsesformer

Hvilke barrierer kan der være i de formelle demokratiske strukturer, og hvordan kan vi skabe engagement og deltagelse, når de formelle rammer ikke rækker?  Det kan du høre mere om, når Boligkontoret Danmark deler ud af deres viden og erfaringer fra deres fokus
på ”Nye veje i afdelingsdemokratiet”. Mød Foreningskonsulent Pernille Hapiach Christensen fra Boligkontoret Danmark og hør bl.a. om hvordan en case-undersøgelse i tre udvalgte boligselskaber resulterede i forsøg med lokale interessegrupper som alternativ til den formelle beboerdemokratiske struktur. Workshoppen vil være baseret på små inspirationsoplæg, som lægger op til erfaringsudveksling på tværs blandt deltagerne.

W6 Sådan får I fællesskab og engagement i jeres boligafdeling

W6 Sådan får I fællesskab og engagement i jeres boligafdeling

Hvordan får man skabt frivillige fællesskaber og beboerengagement, og hvorfor er fællesskaber blandt almene beboere vigtige?


Mød chefkonsulent Michael Wulff fra DAB’s Aktive fællesskaber til oplæg og debat om, hvordan bestyrelser og beboere med enkle greb kan skabe opbakning og forløse det store uudnyttede potentiale for frivilligt engagement blandt almene beboere.


Et oplæg der sætter fokus på, hvordan bestyrelser kan skabe mere fællesskab, tryghed og trivsel for bebeboerne i deres rolle som bestyrelsesmedlemmer

W8 Partnerskaber - forandring og forankring

W8 Partnerskaber - forandring og forankring

Hvordan kan vi med fælles indsats i partnerskab mellem boligorganisation, kommune og administration skabe bedre livsvilkår for beboere i den almene sektor og reducere ulighed mht. uddannelse, sundhed og netværk?


Mød aktørerne fra ”Det stærke Fællesskab” i Herlev, der har indgået et forpligtende og handlekraftigt partnerskab og hør om samarbejdet fra kommunens, administrationens og boligorganisationens perspektiv.

W9: Alle skal have ret til en tryg base

W9: Alle skal have ret til en tryg base

Hvordan er tryghed en forudsætning for trivsel i familien?


Det kan du blive klogere på, når Boligkontoret Danmark fortæller om baggrunden for og arbejdsmetoderne i de to initiativer ”Råd til husleje” og ”Bekymret for en beboer, hvor formålet er at understøtte beboernes tryghed. De to initiativer deles p.t. af 62 medlemsorganisationer.


Aktiviteten sætter spotlight på boligorganisationernes samspil med kommuner og organisationer ud fra
tesen ”sammen kan vi mere”.

W11: Ladestandere i den almene sektor

W11: Ladestandere i den almene sektor

Hvordan kommer man godt fra start og sikkert i mål med etableringen af ladestandere til elbiler?


Det kan du blive klogere på, når projektleder Sune Hansen fra FAB – Fyns Almennyttige Boligselskab deler ud af sine erfaringer og viden om etablering af ladestandere til elbiler i almene boligområder.


Læs mere her: Vejen til elbiler i den almene sektor AlmenNet

W12 Digitainability - digitale løsninger som løftestang for bæredygtig adfærd

W12 Digitainability - digitale løsninger som løftestang for bæredygtig adfærd

Hvordan kan man bruge digitalisering til at fremme bæredygtig adfærd?


Det kan du blive klogere på, når KAB’s formand Sophus Vørsing introducerer KAB’s arbejde med data og
digitalisering og direktør for digital bæredygtighed hos Alexandra Instituttet, Trine Plambech giver et indblik
i de store potentialer, der ligger i at arbejde bevidst med digitalisering og adfærd, samt hvad der skal til for
at skabe engagement og opbakning til bæredygtighedstiltag i en boligforening.


Læs mere om 10 produktionsvirksomheders erfaring med at bruge digitalisering til at fremme bæredygtig
adfærd her. 

W16 Grøn omstilling i øjenhøjde - Gør en grøn forskel sammen med AlmenNet

W16 Grøn omstilling i øjenhøjde - Gør en grøn forskel sammen med AlmenNet

Bemærk at denne session varer 2,5 time. Du kan derfor kun vælge den ene og skal derfor ikke tilmelde dig en session i tidsrummet 17.00-18.00.


Den grønne omstilling er på alles læber. Det er en vigtig dagsorden, som vedrører alle. De færreste er i tvivl
om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis vi ikke formår at reducere vores udledning af drivhusgasser
markant. Der er med andre ord brug for handling.


Samtidig er det en kompleks dagsorden, hvor begreber som CO2-ækvivalenter, EPD’er, LCA og scopes
bruges i flæng af fagpersoner. Det er ikke ligefrem ord, der indgår i hverdagssamtalen rundt om i de danske
hjem, og det skal de måske heller ikke. Men hvis vi skal nå vores reduktionsmål, er der nødt til at være en
tryg vej til handling, hvor beboere, bestyrelser og administration kan tale om konkrete muligheder for at
gøre en forskel og effekter af indsatserne.


I denne session kan du blive klogere på, hvordan tre boligorganisationer arbejder med den grønne
omstilling på tre forskellige niveauer. Du kan selv deltage i drøftelserne og bringe dine perspektiver i spil
undervejs.

W17 Tre metoder til at få mere dialog med jeres beboere

W17 Tre metoder til at få mere dialog med jeres beboere

Hvordan kan I få en tættere føling med, hvad beboerne mener?


Mød BL-konsulenterne Henrik Madsen og Rikke Hansen, som med udgangspunkt i en case giver jer
mulighed for at afprøve tre konkrete redskaber til, hvordan I kan få beboerne i afdelingen i tale – på
legepladsen, i vaskekælderen og på afdelingsmødet.

Sessioner kl. 17.00-18.00

Du skal vælge én af nedenstående sessioner i tidsrummet 17.00-18.00, når du er tilmeldt konferencen og har fået invitation til at vælge i app'en.

W2 Hvordan kan vi organisere det demokratiske arbejde?

W2 Hvordan kan vi organisere det demokratiske arbejde?

Vi kan organisere det demokratiske arbejde i boligområderne på forskellige måder – der er ikke én korrekt måde at gøre det på.


Hør om 3B’s erfaringer med opgavegrupper, der skal styrke samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne, og hvor beboerne inviteres med ind i maskinrummet og beslutningerne. Hør også om BoVests erfaringer med at nedsætte udvalg til varetagelse af forskellige opgaver og interesseområder.

W4 Er demokratiske virksomheder bæredygtige?

W4 Er demokratiske virksomheder bæredygtige?

Den demokratiske styreform, som vi finder i den almene sektor såvel som i fx COOP, Nykredit og vandværkerne, sikrer borgeres indflydelse på organisationens udvikling. Men er det nok til at sikre, at vi også er her i fremtiden? Hvordan kan demokrati betale sig? Og kan den demokratiske styreform indgå som en del af en bæredygtig businessstrategi?


Boligkontoret Danmark sætter fokus på social- og økonomisk bæredygtighed, på de demokratisk
opbyggede virksomheder og de forskellige bundlinjer, hvor den sociale, økonomiske og politiske indflydelse
inddrages.

W10: Boligsocial uddannelse af ansatte i den almene sektor

W10: Boligsocial uddannelse af ansatte i den almene sektor

De mest udsatte borgere i Danmark bor ofte alment. Hvordan klæder vi medarbejderne i boligforeningerne
på til at mødet med socialt udsatte beboere?

Mød boligsocial leder Hans Christian Knudsen og boligsocial medarbejder, Mads Hjortnæs fra AL2bolig, når
de deler ud af deres erfaringer med tilrettelæggelsen af AL2boligs uddannelse, som klæder de ansatte i
både driften, administrationen, udlejningen og direktionen på til at kommunikere med og håndtere
udfordringer koblet til udsatte og sårbare beboere.

W13: Solceller i den almene sektor

W13: Solceller i den almene sektor

Hvilke udfordringer og muligheder er der for at etablere solceller i den almene sektor. Det kan du blive
klogere på når Teknisk Konsulent Mikkel Jungshoved fra BL kort sætter rammen og deler ud af hans erfaring
med solceller.


Ejendomsleder Michael Riis Nyrand fortæller herefter om konkrete erfaringer med solceller fra
eksisterende solcelleanlæg og en prøveblok I Taastrupgaard, hvor de tester for det fulde potentiale af de
muligheder, som solceller kan give bl.a. ved at:


- Omlægge beboernes elmåler, så beboerne også kan bruge solcellestrøm i lejemålene og ikke kun i
fællesarealerne


- Tilføje en batteriløsning, (vandbaseret batteriløsning, firma Visblue), hvor overskydende strøm
opbevares til sene brug


- Opvarme vand ved solkraft i stedet for opvarmning via varmecentral

W14 Vores bidrag 2023 - almene boligers bidrag til FN' Verdensmål

W14 Vores bidrag 2023 - almene boligers bidrag til FN' Verdensmål

Hvordan bidrager aktiviteter i boligorganisationerne positivt eller negativt til de 17 mål, der er sat af FN?

I jagten på en mere grøn og socialt retfærdig verden er det helt afgørende at følge udviklingen. Derfor har
BL siden 2019 løbende kortlagt, hvordan det står til med de almene boligers bidrag til verdensmålene. I hvilken udstrækning arbejdes der med at nedbringe energiforbruget i de almene boliger, hvordan med biodiversiteten og tiltag mod hjemløshed. Det er nogle af de emner, som kortlægningen dykker ned i. Kom og hør resultaterne fra årets kortlægning og deltag i samtalen om, hvordan vi kan arbejde med social og grøn bæredygtighed i boligområderne.

W15 Jeg skal bæres ud herfra! Det gode seniorliv i almene boligområder

W15 Jeg skal bæres ud herfra! Det gode seniorliv i almene boligområder

Efterspørgslen efter attraktive seniorboformer med fællesskab i fokus er enorm – og vi kan ikke blot nybygge os ud af det. Så hvordan fremme senior-fællesskab og social trivsel i eksisterende boligafdelinger?


Det kan du blive klogere på, når Boligkontoret Danmark i samarbejde med Ældre Sagen og Ribe
Boligforening giver inspiration til at skabe socialt velfungerende boligafdelinger for seniorer og lægger op til
debat om, hvad vi i den almene boligbranche selv kan gøre for at sætte skub i det gode seniorliv.


Mød seniorer fra bl.a. Ribe Boligforening, formanden for Ældre Sagen i Ribe - Jenny Beck, seniorkonsulent i
Ældresagen - Marlene Rishøj Cordes, byrådspolitiker i Middelfart Kommune - Alex Gren og Karina
Lauridsen, direktør for kunde- og foreningsudvikling i Boligkontoret Danmark.

Du kan læse mere her: "Jeg skal bæres ud herfra!” (bdk.dk)

W19 Sådan får I fællesskab og engagement i jeres boligafdeling

W19 Sådan får I fællesskab og engagement i jeres boligafdeling

Hvordan får man skabt frivillige fællesskaber og beboerengagement, og hvorfor er fællesskaber blandt almene beboere vigtige? 
 
Mød chefkonsulent Michael Wulff fra DAB’s Aktive fællesskaber til oplæg og debat om, hvordan bestyrelser og beboere med enkle greb kan skabe opbakning og forløse det store uudnyttede potentiale for frivilligt engagement blandt almene beboere. Et oplæg der sætter fokus på, hvordan bestyrelser kan skabe mere fællesskab, tryghed og trivsel for bebeboerne i deres rolle som bestyrelsesmedlemmer. 

W20 ’Fællesskabsby’ – Når en hel by går sammen om at skabe en fællesskabende infrastruktur

W20 ’Fællesskabsby’ – Når en hel by går sammen om at skabe en fællesskabende infrastruktur

Hvordan skaber vi et lokalsamfund, hvor flere kan finde vej til fællesskaberne? Og kan vi virkelig se det på bundlinjen både i boligselskaberne, i sundhedssystemet og i kommunen, hvis vi kan reducere ensomhed og øge tryghed ved hjælp af fællesskaber og tværsektorielle samarbejder?

Mød sekretariats-og projektleder i partnerskabet ’Fællesskabsby’, Mia Felbo-Kolding (DAB) til et oplæg om Fællesskabsguider, der skaber muligheder for, at ejendomsfunktionærer, frisører, læger, fodterapeuter, kommunalt ansatte, foreningsfrivillige og mange flere, kan hjælpe flere ind i fællesskaber.

Hør også om, hvordan man i ’Fællesskabsby’ arbejder med at åbne boligområderne op til mere mangfoldige fællesskaber på tværs af boformer (ejer, almen, andel), hvor man kan invitere foreninger og andre aktiviteter helt ind i områderne.

Læs mere på: www.fællesskabsby.dk

Ekskursioner kl. 15.30-18.00

Du skal vælge én ekskursion nedenfor, når du er tilmeldt konferencen. Ekskursionen foregår via bus til destinationen. Bemærk at E5 og E6 foregår til fods.

E1 Besøg Egeparkerne i Gladsaxe - beboerworkshops, som skaber engagement og medejerskab

E1 Besøg Egeparkerne i Gladsaxe - beboerworkshops, som skaber engagement og medejerskab

Beboerworkshops kan bruges til at kvalificere beslutninger, der skal tages under udarbejdelse af en helhedsplan. Men hvordan afholder man beboerworkshops, som skaber engagement og medejerskab?


Rådgiver (AI Arkitekter & Ingeniører) og bygherre (Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe) inviterer indenfor i Egeparkerne i Gladsaxe. Her vil de dele ud af deres erfaringer med at inddrage beboerne i beslutningsprocessen omkring store omdannelser.

Læs mere her. 

E2 Besøg Tingstedet og Bilauget i AKB Taastrupgaard – et bæredygtigt samlingssted på tværs af kulturer

E2 Besøg Tingstedet og Bilauget i AKB Taastrupgaard – et bæredygtigt samlingssted på tværs af kulturer

Hvad betyder det for et alment boligområde at have et lokalt mødested? Det kan du høre mere om når AKB Taastrupgaard inviterer på rundvisning i Taastrupgaard og fortæller om deres erfaringer med at skabe lokale samlingssteder i det almene boligområde.


Mød Arkitekt og kunster Gitte Juul, som sammen med beboerne i Taastrupgaard, har udviklet en bagepavillon kaldet Tingstedet, som kommer til at fungere som en aktivitets-, formidlings- og mødested for beboerne.


I Tingstedet afprøver vi samarbejdsformer, bæredygtige byggemetoder og materialer, der er en
del af naturens cyklus. Derfor bliver pavillonen bygget af træ, ler og mycelium.


Mød Yusuf Aydin, der er ansvarlig for Bilauget og næstformand i Afdelingsbestyrelsen. Bilauget producerer og sælger hvert år flere hundrede kilo af den enormt populære Ægte Dansk Ghetto Honning. Bilauget samarbejder derudover både med skole og daginstitutioner, hvor børnene kommer og lærer om biernes rolle i naturen, og hvordan man slynger honningen.

E4 Besøg Prangerhuset på Halmtorvet i København - Biodiversitet på stenbroen

E4 Besøg Prangerhuset på Halmtorvet i København - Biodiversitet på stenbroen

Hvordan kan biodiversitet og grøn omstilling realiseres i tætbebyggede byområder?


Det kan du blive klogere på, på denne tur til Prangerhuset på Halmtorvet i hjertet af Vesterbro. Baggården
er ved en stor fælles indsats blevet et grønt og bæredygtigt fristed for beboerne.

Mød bestyrelsesmedlem Merete Pedersen og formand Steen Egeberg fra boligforeningen 3B/KAB Prangerhuset i København, når de viser rundt i gården og deler ud af deres erfaringer og fortæller om udfordringer, økonomi og samarbejde i
gårdlauget, og beboerengagementet.


I får også lidt at vide om Prangerhuset og gårdens historie.


Kom og oplev vores baggård og lær mere om vores arbejde med at bevare og udvide biodiversiteten i byen.

Læs mere her i artikel fra Fagbladet Boligen

Overborgmester i 3B: - Det må være en drøm at bo med udsigt til denne gård

E5 Besøg Landsbyggefondens udstilling 'Neighbourhoods for Generations' i VELUX Living Places Copenhagen

E5 Besøg Landsbyggefondens udstilling 'Neighbourhoods for Generations' i VELUX Living Places Copenhagen

Kom med på tur til Jernbanebyen, hvor gamle industrihaller, sveller og jernbanespor danner ramme om en
oplysende og inddragende udstilling om fremtidens og fortidens almene boligkvarterer.


Sammen med Nationalmuseet og de fire vinderprojekter fra idékonkurrencen Neighbourhoods for Generations undersøger vi mulighederne for at bo sammen på tværs af generationer. I takt med at vi bliver flere ældre, som stiller nye krav til boligen, står vi overfor en vigtig opgave i udviklingen af vores nabolag.


På udstillingen kan du tale med konkurrencevinderne om deres bud på, hvordan vi inkluderer alle
generationer – både gennem fælles aktiviteter med madlavning og fødevarer, nye boligformer og helt nye
udlejningskriterier.


OBS gåturen fra Tivoli Hotel til udstillingen er på ca. 1,5 km og tager omkring 20 minutter.


Læs mere om konkurrencen her

E6 Besøg Nationalmuseet i København - Fremtidens almene boliger: Uformelle fællesskaber, hverdagsting og byggede miljøer

E6 Besøg Nationalmuseet i København - Fremtidens almene boliger: Uformelle fællesskaber, hverdagsting og byggede miljøer

Hvordan skal vi bygge fremtidens almene boliger med fokus på bæredygtighed og social trivsel?


Kom ind på Nationalmuseet og oplev, hvordan hverdagsting, som julepynt, potteplanter og indkøbsvogne,
skaber bæredygtige byer og levende boligområder.


I Nationalmuseets flotte festsal inviterer forskere fra museet og Arkitektskolen Aarhus til åbning af en ny
udstilling om uformelle beboerfællesskaber i almene boligområder. Udstillinger giver et inddragende og nyt
blik på samspillet mellem byggede miljøer og beboernes hverdagsliv og tilbyder forslag på, hvordan vi
skaber bæredygtige bo-miljøer nu og i fremtiden.


OBS gåturen til Nationalmuseet fra Tivoli Hotel er ca. 1,6 km og tager omkring 20 minutter.

Oprettelse: 04.07.2023 | Sidst opdateret: 04.10.2023

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her