Spørgsmål & svar

Effektiviseringsaftalen for den almene boligsektor rejser spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål.

Indgår mereffektiviseringen fra tidligere aftaleperiode i måltallet på 1,8 mia. kr.?

Indgår mereffektiviseringen fra tidligere aftaleperiode i måltallet på 1,8 mia. kr.?

Ja, effektiviseringsmåltallet nedskrives med det samlede effektiviseringsomfang, der er indfriet ud over måltallet for aftaleperioden 2014-2020.

Hvornår forventes en opgørelse af den fulde effektivisering fra den tidligere aftale?

Hvornår forventes en opgørelse af den fulde effektivisering fra den tidligere aftale?

Når regnskaber for 2020 foreligger endeligt. Forventeligt i september 2021.

Vil benchmark- og baselinemodellerne uden redigering fortsat være de to måleredskaber der benyttes for den nye aftale?

Vil benchmark- og baselinemodellerne uden redigering fortsat være de to måleredskaber der benyttes for den nye aftale?

Ja.

Hvilke krav stilles der til de afdelinger, som ikke har effektiviseret?

Hvilke krav stilles der til de afdelinger, som ikke har effektiviseret?

Afdelingerne med lave effektivitetstal skal udarbejde obligatoriske effektiviseringshandleplaner, som skal drøftes på det årlige styringsdialogmøde med beliggenhedskommunen.

Oprettelse: 03.02.2021 | Sidst opdateret: 26.02.2021

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her