Kommunalt tilsyn

For at understøtte aftalens implementering, og at alle boligafdelinger får effektiviseret forbedres rammerne for det kommunale tilsyn.

 

Med effektiviseringsaftale igangsættes følgende initiativer:

 

  • Boligorganisationer, der har afdelinger med lave effektivitetstal over en årrække, skal udarbejde obligatoriske effektiviseringshandleplaner, som skal drøftes på det årlige styringsdialogmøde med beliggenhedskommunen. Der udarbejdes et enkelt format for effektiviseringshandleplanen som del af styringsrapporten.
  • Et serviceeftersyn af styringsrapporterne med henblik på at udvikle og målrette styringsrapporterne yderligere.
  • Løbende afholdelse af konference- og netværksaktiviteter.

Oprettelse: 04.02.2021 | Sidst opdateret: 19.02.2021

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her