Energieffektivsering

En mere effektiv og bæredygtig energiudnyttelse kan optimere driften af de almene boliger og medføre lavere husleje.

Med effektiviseringsaftale igangsættes følgende initiativer med fokus på energieffektivisering:

 

  • En indsats målrettet en større udbredelse af kendskabet til mulighederne for grønne investeringer i f.eks. udskiftning af tekniske installationer og forbedring af klimaskærmen i de almene boligafdelinger. Fokus vil være på rentable investeringer
  • En informationsindsats til beboerne i den almene boligsektor om, hvordan effekten af energirenoveringer kan opnås gennem en ændret energiadfærd.

 

Monitorering af energiforbrug

Grøn boligaftale 2020 ventes at føre til, at der i perioden 2021-2026 vil blive energirenoveret svarende til 300 mio. kr. af det årlige energiforbrug. Energibesparelserne indgår i det samlede effektiviseringsmåltal.

 

Fremover vil energiforbruget til opvarmning i de enkelte almene bygninger blive fulgt og registeret i det centrale almene bygningsregister (DCAB). Der etableres en baseline i 2020/21, og huslejereduktionen som følge af ændret energiforbrug i forhold til baseline vil løbende blive opgjort for hver boligafdeling. Første gang som en del af midtvejsevalueringen i 2023 og herefter hvert år som led i effektiviseringsaftalen.

Oprettelse: 14.01.2021 | Sidst opdateret: 19.02.2021

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her