Vi huser alle og drager omsorg for vores beboere

 

Alle kan bo alment i Danmark. Men ventelisterne til de almene boliger er lange, særligt i de større byer. Det er vigtigt med blandede byer, hvor der er plads til alle. Derfor ønsker vi, at der bygges nok almene boliger.

Hver 4. ledige almene bolig stilles til rådighed til kommunerne. Boligerne bruges til anvisning af borgere, der har særligt behov for hjælp til at finde en bolig. Det kan være, at man pludselig står i en livssituation, der gør, at man har brug for hjælp til at finde en bolig, som fx skilsmisse. Det kan også være unge, som har brug for en ungdoms- eller studiebolig. Eller ældre og personer med nedsat førlighed, der har brug for en tilgængelig bolig.


Det er en grundlæggende del af dansk velfærd, at man kan få anvist en bolig. Det er de almene boligers bidrag til alle borgere i Danmark.


En del af de almene beboere er i en sårbar situation socialt og økonomisk. Dem tilbyder vi økonomisk rådgivning. Det kan også være hjemløse, ensomme eller psykisk sårbare personer som vi finder støtte og boliger til.  


Vi mener ikke, at den enkeltes chancer i livet skal defineres af, hvor man vokser op, eller hvilke ressourcer ens forældre har. Derfor arbejder vi løbende på at hjælpe den enkelte til at udleve sit fulde potentiale. Derfor hjælper vi også børn og unge med at klare sig bedre i skolen eller til at få et lommepengejob. Men vi er også optaget af at udnytte potentialerne på de store byggesager i den almene sektor til fx at skabe lærepladser og anden beskæftigelse.

De mange boligsociale indsatser, som de almene boliger udfører for at løfte beboerne, er afgørende for et mere lige Danmark.


Når mindre ressourcestærke personer bor side om side med mere ressourcestærke personer, løftes de.


De stærke løfter de mindre stærke. Det er fundamentet i den danske velfærdsmodel – og det er fundamentet i de almene boliger. Sådan styrkes vi alle.


Læs også:


Om almene boliger
Vi bygger og udlejer uden at tjene på det
Vi går op i at passe på klima og miljø

Søger du bolig? - Klik her