Vi går op i at passe på klima og miljø

Den samlede boligmasse står for 40 pct. af CO2-udledningen. De almene boliger udgør en femtedel af boligmassen i Danmark. Derfor er der et stort klimapotentiale ved renoveringer af den eksisterende almene boligmasse.

De almene boliger har mange tiltag for at mindske klimabelastningen og miljøaftrykket.


Det sker i den daglige drift og ved renoveringer og nybyggeri. Her opnår vi energibesparelser, bedre anvendelse af ressourcer og forbedring af indeklimaet, fordi skimmelsvamp og sundhedsskadelige stoffer fjernes i de gamle boliger. Beboerne får på den måde også sundere boliger at bo i.


Renoveringer og vedligehold finansieres af penge, som beboerne selv sparer op. Det kan fx være udskiftning af vinduer, ruder og døre til mere energieffektive og tidssvarende versioner.


Efterisolering og installation af behovstyret ventilation er også udbredt. Affaldssystemer og synliggørelse af beboernes energiforbrug er også brugt for at hjælpe beboerne til mere klimavenlig adfærd.


På den måde gør vi både noget godt for de almene beboere og for klimaet. Det er vigtigt.


Miljø handler også om de fysiske omgivelser, vi lever i. Det fysiske miljø påvirker os. Vi ønsker alle at bo et godt sted i rare omgivelser, som giver mulighed for at leve et helt liv inden og uden for hjemmet.


Når de almene boliger renoveres, skabes der ofte tilgængelige boliger eller der er fokus på, hvordan boligerne kan bidrage til mindre ensomhed blandt beboerne.


For de almene boliger handler klima og miljø derfor også om velfærd og trivsel. For kloden og for beboerne.

 

Læs også: 

Om almene boliger
Vi bygger og udlejer uden at tjene på det
Vi huser alle og drager omsorg for vores beboere


 

 

 

Søger du bolig? - Klik her