Boligsocialt arbejde

De boligsociale indsatser sker inden for rammerne af en såkaldt ”helhedsplan”. Det er en eller flere boligorganisationer og kommunen, som sammen udvikler helhedsplanen og søger Landsbyggefonden om støtte. Den boligsociale helhedsplan koordinerer de forskellige indsatser i boligområdet samt skaber platform for fælles indsatser, der udnytter potentialerne i at være flere parter. Desuden kan samarbejdet sikre udvikling af nye tilgange og metoder, der kan forankres i kernedriften.

I helhedsplanen skal der være et målrettet fokus på de mest markante problemer i boligområdet og på, hvordan helhedsplanen skal understøtte løsning af disse problemer.

De boligsociale indsatser skal desuden udspille sig inden for følgende 4 områder:

 

  • Uddannelse og livschancer 
  • Beskæftigelse 
  • Kriminalitetsforebyggelse 
  • Sammenhængskraft og medborgerskab

 

For at sikre en entydig ledelse af helhedsplanerne nedsættes en bestyrelse, som består af repræsentanter fra boligorganisationers og kommunens ledelse. Bestyrelsen skal sikre, at de mange niveauer og aktører i boligorganisationen, boligafdelingerne, kommunen og andre parter arbejder sammen imod det samme mål. Den entydige ledelse skal samtidig prioritere på tværs af niveauer og organisationer.

Læs også: 

Om almene boliger
Vi bygger huse og udlejer uden at tjene på det
Vi huser alle og drager omsorg for vores beboere
Vi går op i at passe på klima og miljø

En boligsocial helhedsplan løber over 4 år. Eksterne konsulenter evaluerer indsatsernes effekter løbende i en landsdækkende evaluering. Derudover støtter Landsbyggefonden og det ansvarlige ministerium Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), som løbende evaluerer virkninger af specifikke indsatser og identificerer best practice, så gode erfaringer hurtigt kan spredes på tværs af kommuner og boligorganisationer.

Find kontaktoplysninger og inspiration om specifikke aktiviteter.

Søger du bolig? - Klik her