Bedre chancer i livet

Den enkeltes chancer i livet skal ikke defineres af, hvor man vokser op eller hvilke ressourcer ens forældre har. Derfor arbejder vi løbende på at hjælpe mennesker til at udleve deres fulde potentiale. Både i og udenfor almene boligområder med en boligsociale helhedsplan, løftes der en boligsocial opgave. Det kan være initiativer der skal bringe unge tættere på en ungdomsuddannelse eller en læreplads. Eller indsatser der giver børn en stærkere stemme, selvværd og kendskab til det samfund de er en del af, som fx lommepenge- og fritidsjobs.

Nedenfor kan du læse om tre af de projekter og initiativer, der har til formål at skabe de bedst mulige livschancer for børn, unge og voksne i almene boligområder.

Uddannelse og beskæftigelse når vi renoverer og bygger nyt

Uddannelse og beskæftigelse når vi renoverer og bygger nyt

Den almene boligsektor investerer hvert år mange penge i at renovere og bygge nye almene boliger.

De almene boliger har som fælles målsætning, at 12 pct. af de håndværksfagligt ansatte på byggesagerne skal udgøres af elever fra erhvervsuddannelserne. 

Dermed bruger boligorganisationerne deres byggesager som en anledning til at sætte et markant aftryk på uddannelses- og beskæftigelsesdagsordenen.

For at systematisere denne indsats anvender mere end halvdelen af de almene boligorganisationer sociale klausuler (68 pct.) eller frivillige partnerskaber (50 pct.). Det skal sikre, at der etableres praktik- og lærepladser, når de sender større bygge- og renoveringsopgaver i udbud.

Den seneste praktikpladsoptælling gennemført i forbindelse med BL’s verdensmålskortlægning fra marts – april 2020 viser, at der i gennemsnit er 12,85 pct. elever på almene byggesager.

Læs mere om hvordan man skaber praktik- og lærepladser på almene byggesager

Bedre chancer for at få en ungdomsuddannelse

Bedre chancer for at få en ungdomsuddannelse

Vi har igennem en årrække været særligt optaget af, at hvilke karakterer børn, der er bosiddende i en almen bolig, opnår ved deres afgangseksamen i 9. klasse i dansk og matematik.

Dette hænger sammen med, at forældres ressourcer og sociale faktorer spiller en vigtig rolle for, hvordan børn klarer sig i skolen. Af alle børn, som vokser op med forældre uden for arbejdsmarkedet, bor hele 55 % af disse børn i almene boliger.

At klare sig godt i skolen er vigtigt, fordi éns grundskolekarakterer er tæt forbundet med sandsynligheden for at fortsætte på en ungdomsuddannelse og efterfølgende komme i beskæftigelse.

De unge i den almene sektor klarer sig desværre dårligere end unge i resten af landet, når vi taler om deres præstationer i folkeskolen. Derfor har BL indgået et samarbejde med Area9 Lyceum om den digitale læringsplatform Mod På Matematik. Læringsplatformen er målrettet børn i 6. klasse, som er fagligt udfordrede i matematik.

Centralt i konceptet er at der afprøves nye metoder til at motivere børnene og de belønnes for deres indsats og ihærdighed i platformen. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med de deltagende boligorganisationer og boligsociale helhedsplaner, der i praksis implementerer metoden som et ’lommepengejob’.


Læs mere om projektet Mod På Matematik

Læs BL’s analyse om unge og uddannelse

En stærk og unik stemme til børn og unge

En stærk og unik stemme til børn og unge

I projektet #Optursdanmark har børn og unge selv været afsendere på fortællingen om, hvad det vil sige at vokse op i et udsat boligområde i Danmark i 2019. Deres hverdag, drømme, tanker og ambitioner.

Der er der kommet mange, mange spændende fortællinger ud af. Både som musiktekster, film og foto. Formålet med projektet var at give de unge en stemme og en stolthed, de kan bringe med sig videre i livet.

Projektet blev gennemført i samarbejde med Turning Tables, der lavede musik-, film-, og fotoworkshops med mere end 250 børn og unge i seks almene boligområder i Danmark.

Projektet blev gennemført som et led i BL’s 100-års jubilæum og resulterede i udgivelsen af albummet Pumapunk med 13 sange skrevet af børn og unge imellem 9 og 17 år. Sangene er alle sammen ærlige, overraskende og rørende historier, der giver et unikt indblik i en del af Danmark, som mange har en holdning til, men få reelt kender til.

Læs mere om projektet og lyt til Pumapunk

Søger du bolig? - Klik her