Tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotningsordningen)

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 27. august 2020 modtaget høring vedr. bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotningsordningen).

 

BL har ingen bemærkninger til bekendtgørelses udkast, da BL af Energistyrelsen skriftligt er blevet oplyst, at ordningen også kan gælde for de almene boligorganisationer, når disse udskifter og skrotter enten olie- eller gasfyr med en efterfølgende installation af individuel varmepumpe.

 

Herudover er ordningens anvendelse på de almene boligorganisationer også betinget af, at den almene boligorganisations afdeling som kunde er ejer af den bygning, hvori olie- eller gasfyr erstattes med en individuel varmepumpe.

 

BL finder udvidelsen af skrotningsordningen med gasfyr særdeles fornuftig, da dette nu inciterer til i endnu større omfang at nedbringe udledningen af drivhusgasser, som de almene boligorganisationer allerede i høj grad bidrager til.

 

Med venlig hilsen
Bent Madsen
Adm. direktør

Oprettelse: 11.09.2020 | Sidst opdateret: 21.09.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her