Høringssvar

Emne
Viser 81-90 af 108 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
20.04.2020 · Høringssvar

01042020 - Indførelse af DGNB-certificering for større byggerier

Miljø, byggeri og anlæg 2016 revideres, hvorefter større byggerier og omfattende renoveringer skal certificeres efter DGBN-systemet. Det vil styrke opfyldelsen af de krav, der stilles til byggerierne og vil medføre mindre administration hos Københavns Kommune.

06.04.2020 · Høringssvar

16032020 - Danmarks nationale reformprogram

Danmarks nationale reformprogram 2020 redegør for de tiltag, som Danmark har taget for at efterleve de landespecifikke anbefalinger fra EU, som Danmark modtog i juli 2019. Herudover redegør reformprogrammet for den nationale udmøntning af EU's værksstrategi (Europa 2020).

23.03.2020 · Høringssvar

20032020 - Ændring af reglerne for beregning af maksimumbeløb

Ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. som indebærer at maksimumbeløbet for familieboliger og ungdomsboliger bliver ens. Fastsættelsen af maksimumbeløbet ændres således, at det består af summen af to beløb: et beløb pr. bolig og et beløb pr. m2.

25.02.2020 · Høringssvar

03022020 - Ny lov om klima

Ny klimalov på baggrund af en politisk aftale, som indebærer en klimalov med mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 ift. 1990, et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050 og med Parisaftalens 1,5 graders målsætning for øje.

04.02.2020 · Høringssvar

20012020 - Tilskud til fremme af skæve boliger

Ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udvikling af almene boliger til særligt socialt udsatte grupper (skæve boliger) på baggrund af en evaluering af ordningen med skæve boliger. Ændringerne skal sikre en mere målrettet støtte til boligerne, sociale viceværter og tilpasning af kravene til boligernes etablering.

22.01.2020 · Høringssvar

21012020 - Krav om forberedelse til ladestandere (ladestanderbekendtgørelse)

Høring over implementering af revision af bygningsdirektivet, som indeholder krav om, at der i tilknytning til visse bygninger skal ske forberedelse af/eller etablering af ladestandere.

08.01.2020 · Høringssvar

06012020 - Politiets overtagelse af tv-overvågning

Høring over ændring af retsplejeloven, hvor der indføres en hjemmel til, at politiet kan overtage tv-overvågning med henblik på opklaring af alvorlige forbrydelser.

08.01.2020 · Høringssvar

07012020 - Obligatorisk registrering af tv-overvågning og udvidet adgang til at tv-overvåge

Høring over ændring af lov om tv-overvågning, som bl.a. omhandler en udvidelse af adgangen til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder, obligatorisk registrering af tv-overvågning I POLCAM, udvidet slettefrist mv.

02.01.2020 · Høringssvar

06122019- Fremme af besparelser i energiforbruget

Ændring af lov om at fremme besparelser af energiforbruget som følge af Energiaftalen af 29. juni 2018. I lovforslagets udkast indgår ændringer i lov om fremme af energibesparelser og forslag om ophævelse af en række forældede tilskudslove.

02.01.2020 · Høringssvar

19122019 -Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med privat part

Udmøntning af ny lovgivning om etablering af alment byggeri i samarbejde med en privat part (den delegerede bygherremodel).

1
7 8 9 10 11
Søger du bolig? - Klik her